GN Prot. Köbenhavn 2007

Nätverksmöte nr 6 mellan de nordiska gastronomiska akademierna och vänföreningarna

Datum:     Fredag den 16 och lördag den 17 november 2007
Plats:     Kost & Ernaeringsforbundet, Norre Voldegade 90, Köpenhamn

Närvarande:
Jan Krag Jacobsen     Danska Gastronomiska Akademien
Claes Tingström     Danska Gastronomiska Akademien
Kirsten Skovsby    Danska Gastronomiska Akademien
Sven-Olle Olsson    Skåneländska Gastronomiska Akademien
Lennart Englesson     Skåneländska Gastronomiska Akademien
Inger Stiljtestrand Svensson    Skåneländska Gastronomiska Akademiens Vänförening
Thorsten Andersson,     Gastronomiska Akademien
Christina Möller     Måltidsakademien
Magdalena Ribbing     Gastromiska akademiens och Måltidsakademiens Vänner
Helena Tallius Myhrman Gastromiska akademiens och Måltidsakademiens Vänner
Birgitta Rasmusson     Västra Gastronomiska Akademien
Torbjörn Eliasson     Västra Gastronomiska Akademien
Tommy Bergstrand    Västra Gastronomiska Akademiens Vänförening
Lasse Frisk        Hagdahlsakademien
Elisabeth Lagerfelt     Hagdahlsakademien
Marie Lönnerskog Hogstadius    ”      ”
Ej närvarande:         Lilla Sällskapet (Magdalena Ribbing repr även LS)

1    VÄLKOMSTHÄLSNING
Sven-Olle Olsson hälsade alla välkomna till det sjätte nätverksmötet mellan de nordiska gastronomiska akademierna och deras vänföreningar.

2    DAGORDNING
Dagordning godkändes.

3    PROTOKOLL
Föregående protokoll godkändes
Tilll protokolljusterar utsågs ordförande.

4    VAL
Till ordförande för mötet valdes Sven-Olle Olsson.
Till sekreterare för mötet valdes Helena Tallius Myhrman.

5    PRESENTATION
Varje organisation presenterade sina representanter och sade kort något om     akademien/vänföreningen och om vad som hänt sedan sist.

6    ARBETSUTSKOTT
Sven-Olle Olsson är vald som ordförande för gruppen t.o.m 2008. Övriga är utsedda av respektive organisation och är följande; Carl Jan Granqvist, Marie-Louise Danielsson-Tham, Torbjörn Eliasson och Jan Krag Jacobsen/Kirsten Skovsby.

7    PORTAL
Portalen presenterades och diskuterades.
Se även syfte med portal i protokoll från nätverksmötet 2006 då portal behandlades     grundligt.

Synpunkter mm från mötet;
– Det föreslagna sökregistret visades och diskuterades. Stort frågetecken inför förslag    till uppbyggnad av personregister framfördes.
– Tidplan för portal behövs.
– Innehåll i texter och språk ses över.
– Förslag på namn på portal behövs.
– Bättre layout och grafisk profil behövs. Portalen är nätverkets ansikte utåt och det är      viktigt att den speglar nätverkets bild av sig själv.
– Rubriker till höger på startsida (s.k. ingångar i hemsida) viktighetsgraderas.

Övrigt:
Alla uppmanas se över den egna organisationens uppgifter.
Jan Kragh ser över den texten som når allmänheten.
Akademier/vänföreningar lämnar namn på eventuella förändringar i kontaktpersonlista över IT-ansvarig till Torbjörn Eliasson.
Länkar till artikel- och receptarkiv bör finnas med.
Vem ska driva nätbutik och hur?
Torbjörn Eliasson erbjuder sig att sälja akademiernas och akademieledamöternas mfl,s böcker utan kostnad via TE,s bokhandels nätbutik. TE gör förslag till avtal.
Eftersom det är mycket svårt att få ut böcker i vanliga bokhandeln kan ett Gastronomins Bokus skapas.

8    EKONOMI
Investeringskostnad (programvaror, registrering och konstruktion) för Portalen är
28 500 kr.
Driftskostnad (webhotel) är 2100 kr per år. Kostnader fördelas lika mellan de sju     organisationerna.
Driftskostnader för administration bekostas av respektive organisation.
Skåneländska Gastronomiska Akademien öppnar ett konto för Nätverket och tar på sig administrationen av detta.

9    PROJEKT
Sven-Olle inledde diskussionspunkten om nätverkets projekt Den nya Nordiska Måltiden. Dagens möte ska huvudsakligen diskutera det kommande symposiets syfte och föredragshållare. Därefter skedde en genomgång av programförslag.

En bakgrund bör läggas till programmet genom att formulera en gemensam problemskrivning. Redogöra för hur tillgången på livsmedel ser ut idag och hur produktionen ser ut. Var finns problemen och var finns möjligheter. Bl.a. hänvisades till boken ”Den tysta kocken” som tar upp frågeställningar som tangerar projektets.
Avsnittet Symposiets syfte kan justeras något.
Tidplan tas fram.

Idéer för marknadsföring av symposiet bör tänkas igenom i god tid. Hur ska vi nå ut med symposiet.

Övrigt:
Den nordiska måltiden kan också vara ett projekt att arbeta med i vänföreningar och akademier.
Aspekten invandrarmat togs upp. Ca 20% är nya svenskar. Kan vi ställa om vårt jordbruk för nya grödor?
Ny trend kan skönjas bland unga se undersökning från Coop. Unga prioritera först smak, sen hälsa och därefter pris.
En sensorisk undersökning av ostar visar att det har skett en förskjutning i vad som uppfattas som mild, mellan och stark ost

Därefter fortsatte mötet i två separata möten, en för akademier och en för vänföreningarna.

Styrgrupp för projektet är Sven-Olle Olsson (ordf), Christina Möller, Birgitta Rasmusson, Thorsten Andersson och Kirsten Skovsby.

Projektgrupp för projektet är;

fil dr Sven-Olle R Olsson, gryphon.hb@telia.com, ordf
agronom Thorsten Andersson, than@lm.lrf.se/ agronom Hans Bergsten, hans@mathalland.org, primärproduktion (PP) & småskalig PP
fil dr Håkan Jönsson, hakan.jonsson@etn.lu.se, etnologi (E)
provkökschef (PKC) Christina Möller, christina.moeller@bostream.nu, måltidskunskap (MK), industri (I), handel (H)
provkökschef Birgitta Rasmusson, birgitta.rasmusson1@bredband.net, MK, I, H
prof Carl Jan Granqvist, carl.jan@hellefors.se, matkonst, ambassadör NNM
prof Sven-Olof Isacsson, Sven-    Olof.Isacsson@med.lu.se/ prof Stephan Rössner, stephan.rossner@ki.se, medicin, hälsa
prof Peter Lundqvist, peter.lundqvist@jbt.slu.se/ prof Roland von Bothmer,     roland.von.bothmer@vv.slu.se, SLU-Alnarp, PP
arbetsmarknadschef Kirsten Skovsby, ks@kost.dk/ lektor Jan Krag Jacobsen, jacobsen@ruc.dk, PP, MK, Danmark
prof     Wenche Frölich, wenche.frolich@uis.no, MK, näringslära (NL),     Norge
tekn dr     Svante Svensson, svante.svensson@orklafoods.no, livsmedelsteknik
prof Matti Räsänen, m-r.rasanen@netsonic.fi, E, Finland fil dr Maarit Knuutila,     maaknuu@campus.jyu.fi, E, Finland. fil dr Laufey     Steingrímsdóttir,     laufey@lbhi.is, NL, PP, mathistoria, Island.

10    NÄSTA MÖTE
Hagdahlsakademien bjöd in till nordiskt nätverksmöte i Linköping. De återkommer     med förslag till datum.

11    ÖVRIGT

Stockholm den 17 november 2007

Vid protokollet

Helena Tallius Myhrman

Justeras

Sven-Olle Olsson

Bilaga:

PS.
Innan förhandlingarna på fredagen bjöds deltagarna på delikata smørrebrød och varierande ölsorter från Brøckhouse bryggeris rika sortiment. Mötet avslutade med ett mycket uppskattat föredrag av Landsformand Anne-Mette Meyer Pedersen från Danske Ølentusiaster om den enorma framgång föreningen de danska Ølentusiasterna har uppnått (anne-mette.meyer@ale.dk).
Kvällen avslutades med en superb middag på Le Sommelier på Bredgade i Köpenhamn. Kocken som hade komponerat menyn var Francis Cardeneau

Meny

Bagt torsk med fennikelcreme, sprød jordskok og chorizo
*
Stegt foie gras med syltet paere og lang peber sauce
*
Udvalg af pattegris med sveske aigre doux og pomme gaufrette
*
Vieux Comte med karamelliserade macadamia nødder og banuyls
*
Aeblechiboust med strudel, manjari fondant og honning rosmarin iscreme

Vid lördagens lunch på den mycket kända restaurangen Tivolihallen serverades vi den traditionella rätten klippfisk med senapssås, rödbetor, pepparrot och kokt ägg, vilket uppskattades mycket. Till detta drack vi igen ny dansk öl av märket Fur – øl och av olika typer såsom exempelvis IPA, ale, veteöl och lager.

Publicerat i Protokoll | Kommentarer inaktiverade för GN Prot. Köbenhavn 2007

GN Prot Stockholm 2006

Protokoll

Nätverksmöte den 13-14 oktober 2006 mellan de nordiska gastronomiska akademierna och vänföreningarna

Datum:     Fredag den 13 och lördag den 14 oktober 2006
Plats:     Vinkällaren Grappe i Stockholm

Närvarande:
Gunnar Forssell     Gastronomiska Akademien
Ralph Edenheim
Gunilla Englund
Christina Möller     Måltidsakademien
Marie-Louise Danielsson-Tham
Magdalena Ribbing     Vännerna till GA och MA
Helena Tallius Myhrman
Barbro Henning
Sven-Olle Olsson     Skåneländska Gastronomiska Akademien
Thorsten Andersson,
Lennart Englesson
Gull-Britt Nilsson    Skåneländska Gastronomiska Akademiens Vänförening    Inger Stiljtestrand Svensson
Birgitta Rasmusson     Västra Gastronomiska Akademien
Torbjörn Eliasson
Tommy Bergstrand    Västra Gastronomiska Akademiens Vänförening
John Isaksson
Kirsten Skovsby    Danska Gastronomiska Akademien
Lars-Erik Holm (under lördagen) Lilla Sällskapet

Ej närvarande:         Hagdahlsakademien

1    VÄLKOMSTHÄLSNING
Sven-Olle Olsson hälsade alla välkomna till femte nätverksmötet mellan de     nordiska gastronomiska akademierna och deras vänföreningar.

2    DAGORDNING
Dagordning godkändes.

3    PROTOKOLL
Föregående protokoll godkändes
Tilll protokolljusterar utsågs ordförande.

4    VAL
Till ordförande för mötet den 13-14 okt valdes Sven-Olle Olsson.
Till sekreterare för mötet den 13-14 okt valdes Helena T Myhrman.

5    PRESENTATION
Varje organisation presenterade kort vem som representerar föreningen på mötet och     vad som hänt under året.

6    ARBETSUTSKOTT
Sven-Olle Olsson omvaldes för två år som ordförande för nätverkets arbetsutskott. Övriga representanter (Carl Jan Granqvist, Marie-Louise Danielsson-Tham, Torbjörn Eliasson och Jan Krag Jacobsen/Kirsten Skovsby) är utsedda av respektive organisation. Om byten sker meddelas detta till ordförande.

7     INFORMATIONSGRUPP
Informationsgrupp med uppdrag att försöka aktivera diskussionsforumet läggs ned.     Uppgiften drivs vidare av Portalgruppen.

8    PORTAL
8.1    Arbetsgrupp för portal mm
Torbjörn Eliasson presenterade uppkopplat hur en hemsida för Nätverket (konstruerad av Tommy Bergstrand) kan användas vid ett besök på nätverksportalen. Olika     funktioner och möjligheter som chat, forum, adressregister med sökfunktioner, butik     länkning till egen hemsida mm visades.

Portalen behöver en person som är tekniskt ansvarig för portalen och en IT-ansvarigkontaktperson från respektive akademie/vänförening. Till samordningsansvarig för Portalen föreslogs Torbjörn. Akademier/vänföreningar meddelar namn på kontaktperson till Sven-Olle. För närvarande saknas representanter från Lilla Sällskapet och Danska Gastronomiska Akademien. Övriga representanter är Lars Thelén, Vännerna, Helena Sandberg SGA, Jan Schultze, VGA och Marie Lönnerskog Hogstadius, Hagdahlsakademien.

Instruktion till Arbetsgrupp för Portal ges av Nätverksmöte genom sammanfattning,
i punkt 8.3.

Dessutom behövs på sikt ett redaktionsråd och en ansvarig utgivare som har     Nätverksmötets mandat att ansvara för innehållet.

8.2    Diskussion
Utifrån förslaget diskuterades hemsidans syfte, innehåll, möjligheter, tidsperspektiv,     tillgänglighet mm.
Grafisk profil, utseendet på hemsida, är viktig för bilden av Nätverket. Design och     bildurval är viktigt verktyg för läsbarheten. Detta arbete processas vidare.

Från samtal noterades bland annat följande;
Struktur för hemsidan är otydlig. I diskussionen blandas den egna hemsida ihop med     Nätverkets. Det är viktigt att skilja på Nätverks hemsida och den egna förenings/     akademiens hemsida. Vad hör hemma på Nätverkets hemsidan och vad ska enbart vara på den egna hemsidan? Några såg stora möjligheter i försäljning via nätbutik. Ska butik höra till nätverksnivån eller den egna förenings/akademiens? Syftet med hemsida för nätverket har inte formulerats. Vem ska ha tillträde och hur långt: Nordiskt perspektiv – användbarhet – åtkomlighet & – utbyggbarhet? Nätverkets syfte, definitioner mm beskrivs. Logisk uppbyggnad och lätt att hitta. Öppna sidor och interna sidor. Hur blir man medlem i nätverket?

8.3    Sammanfattning

Utgångspunkter för Portalen är;

·    Användarvänlighet
·    Målsättning med Nätverket
·    Syfte med Portal

Syftet med Portalen är att;

·    Främja kontakt och erfarenhetsutbyte mellan representanter för de Nordiska Gastronomiska Akademierna och deras Vänföreningar.
·    Sprida information om Nätverket för de Nordiska Gastronomiska Akademierna och deras Vänföreningar.
·    Lotsa den intresserade allmänheten till de Nordiska Gastronomiska Akademierna och deras Vänföreningars hemsida

Målsättning för Nätverk är att;
·    Se punkt nedan övrigt

För Nätverkets hemsida gäller
·    Nätverksrelaterat innehåll
·    Relevant Struktur
·    Tillgänglighet    (öppna sidor respektive intern sidor)

Det är viktigt att finna relevanta huvudrubriker eller knappar att lotsa vidare från.     Strukturen byggs från dessa s.k. ingångar. Tex.

huvudrubriker
·    Nordiskt nätverk
·    Akademier /Vänföreningar
·    Program / kalendarium
·    Projekt
·    Kontakt

övrigt
·    Forum
·    Chat
·    Gästbok
·    Butik

9    EKONOMI
Beslutades att den årliga driftskostnaden för Portalen, 2100 kr fördelas lika mellan de     sju Akademierna och vänföreningarna.

10    SYMBOL
Sven-Olle flaggade för en gemensam symbol för det nordiska nätverket, nämligen den gamla nordiska flaggen från 1430, som är den inversa skåneländska/skånska flaggan.

11    PROJEKT
Sven-Olle redogjorde för projektet: Den nya Nordiska Måltiden. Under året har en relativt detaljerad disposition av boken växt fram som presenterades. Därefter följde en diskussion om hur projektet skulle kunna drivas i Nätverket. Förslag togs att starta projektet med att ordna ett symposium om den nya nordiska måltiden där frågeställningarna behandlas översiktligt på förslag från Thorsten Andersson. Till styrgrupp för projektet utsågs: Sven-Olle Olsson (ordf), Christina Möller, Birgitta Rasmusson, Thorsten Andersson och Kirsten Skovsby.

12    NÄSTA MÖTE
”Det Danske Gastronomiske Akademi” genom Kirsten Skovsby bjöd in till nordiskt     nätverksmöte i Köpenhamn den 16-17 november 2007.

13    ÖVRIGT
Målsättningsparagrafen för Nätverket ses över. Ansvariga är Magdalena Ribbing och     Lars-Erik Holm.
Organisationsparagrafen ses över av Helena T Myhrman.
Bilder från Nätverksmötet mm kan vara bra illustrationer på Hemsidan.
Meddela samrådsansvarig om Du har några.

Vid protokollet

Stockholm den 26 oktober 2006

Helena Tallius Myhrman

Justeras

Sven-Olle Olsson

Publicerat i Protokoll | Kommentarer inaktiverade för GN Prot Stockholm 2006

GN Prot Göteborg 2005

Protokoll från det konstituerande mötet i Nätverket mellan de Nordiska Gastronomiska Akademierna och Vänföreningarna i Göteborg den 15 oktober 2005.

Närvarande:
Skåneländska Gastronomiska Akademien: Sven-Olle Olsson, praeses, Håkan Jönsson, sekreterare, Lennart Englesson, kassör.
Skåneländska Gastronomiska Akademiens Vänförening: Inger Stiltjestrand Svensson, Gull-Britt Nilsson, ledamöter.
Gastronomiska Akademien: Carl Jan Granqvist, representerar även Måltidsakademien.
Gastronomiska Akademiens Vänförening:  Magdalena Ribbing, ordförande,  representerar även Lilla Sällskapet samt  Hans Olof Ramberg,  ledamot.
Måltidsakademien: Carl Jan Granqvist, se ovan Gastronomiska Akademien och Marie-Louise Danielsson-Tham, representerar även Lilla Sällskapet.
Måltidsakademiens Vänförening: Christina Möller, ordförande, Hagdahlsakademien: Lars ”Pluto” Johannisson.
Västra Gastronomiska Akademin: Torbjörn Eliasson, direktor, Alf Carlsson, sekreterare.
Västra Gastronomiska Akademins Vänförening: John Isaksson, ordförande, Nicklas Andréasson, Carl Magnus Hedin, Totte Wiberg.

1.    Sven-Olle Olsson hälsade alla närvarande välkomna till detta det fjärde nätverksmötet. Han poängterade att det var viktigt att nu kunna stadfästa en överenskommelse om den fortsatta verksamheten – inte som en övergripande paraplyorganisation utan som ett samarbetsorgan mellan akademierna och Vänföreningarna.

2.    Lars ”Pluto” Johannisson presenterade Hagdahlsakademien som grundades för tre år sedan, har 13 ledamöter plus en ytterligare som väljs in/adjungeras för ett år och därefter lämnar akademien – systemet är till för att bibehålla vitaliteten i akademien. Hagdahl föddes den 6 februari 1809, inte den 7:e som ibland anges. Akademien arbetar i likhet med övriga akademier med utmärkelser och priser till särskilt förtjänta.

3.    Ordföranden konstaterade med tillfredsställelse att praeses i Norrländska Gastronomiska Akademien, Maggi Michaelsson, hade kunnat deltaga under fredagskvällen och att kontakt hade etablerats för det fortsatta arbetet även om akademien inte kunde deltaga i dagens sammankomst.

4.    Protokollet från föregående möte hade varit utsänt till delegaterna och godkändes nu i befintligt skick och beslut fattades att lägga det till handlingarna.

5.    Det presenterade förslaget om Portalen och hemsida för Nätverket för de nordiska gastronomiska akademierna och deras Vänföreningar diskuterades utifrån det utarbetade förslaget, som varit utsänt till delegaterna inför mötet. Beslöts att antaga förslaget samt att grundarna skall vara de angivna akademierna, inklusive Hagdahlsakademien plus de tillkommande akademier som uppfyller uppställda krav.
Kraven formulerades  så: i nätverket ingående akademier skall ha en bred och stor gastronomisk kompetens och akademien skall ha ett definierat geografiskt ansvar.
Detta krav skrivs emellertid inte explicit i programförklaringen nedan under punkt 6.

6.    Diskuterades utsänt textförslag till Programförklaring för Nätverket för de Gastronomiska Akademierna i Norden och deras Vänföreningar.
Texten blev föremål för diskussion och beslut punkt för punkt, sidan 1  t o m 3 och nedan presenteras sida vid sida dels det ursprungliga förslaget, dels det som redigerades ut vid sammanträdet och  därefter enhälligt  antogs av mötet.
a)    utsänt förslag, se bilaga 1.

b)   Ny lydelse av: Programförklaring för Nätverket för de Gastronomiska Akademierna i Norden och deras Vänföreningar.

Medlemskap
Medlemskap i Nätverket är öppet för brett inriktade gastronomiska Akademier och deras vänföreningar i Norden. Medlemskap kan erhållas genom enhälligt beslut bland delegaterna i Nätverket. De Gastronomiska Akademier som grundar nätverket är:
–    Gastronomiska Akademien och dess Vänförening
–    Skåneländska Gastronomiska Akademien och dess Vänförening
–    Västra Gastronomiska Akademin och dess Vänförening
–    Måltidsakademien och dess Vänförening
–    Lilla Sällskapet
–    Hagdahlsakademien
–    Det Danske Gastronomiska Akademie.

Organisation
–     Nätverket skall hålla årliga möten med delegater från organisationerna
–     De enskilda Akademierna och Vänföreningarna utser delegater till de årliga Nätverksmötena som hålls på olika platser i Norden.
–    Värdskapet för Nätverksmötena roterar mellan Akademierna.
–    Värdakademien står för all organisation samt alla kostnader för nätverksmötet förutom resor och uppehälle (övernattning och kostnader) för delegaterna.
–    Dessutom ansvarar Värdakademien och dess Vänförening för ordförande- och sekreterarskap under nätverksmötet.
–    Beslut som tas av Nätverket skall vara enhälliga.
–    Dagordningarna till Nätverksmötens skall utsändas minst 14 dagar innan mötet.
–    De årliga Nätverksmötena skall bestå av både gemensamma sessioner mellan Akademierna och Vänföreningarna och separata sessioner för Akademierna respektive Vänföreningarna. Dessutom skall Nätverkets olika arbetsgrupper få tillfälle att hålla separata möten.
–    Nätverket utser ett arbetsutskott och väljer dess ordförande för två år. Arbetsutskottet skall hålla fortlöpande kontakt med ordförandena i Akademierna respektive vänföreningarna.
–    Arbetsutskottet tilldelas arbetsuppgifter/uppdrag  av Nätverksmötet.
–    Nätverkets omkostnader för gemensamma insatser såsom exv nätportalen betalas genom att medlemsorganisationerna erlägger en årlig avgift. Avgiftens storlek fastställes av Nätverket årligen.

Målsättning
Nätverket skall befrämja samarbete, kompetensutveckling och kunskapsspridning inom  Akademiernas gemensamma verksamhetsområden.

Samarbete
Styrning, koordinering och etablering av olika typer av samarbete uppnås via Nätverksmötena och arbete inom gemensamma arbetsgrupper.
Nätverket skall befrämja och underlätta samarbete mellan Akademierna och  bland annat via Portalen beträffande forskning och utveckling inom gastronomin.

Texten antogs enhälligt och ordföranden konstaterade att därmed var Nätverket etablerat och arbetet inom detsamma kunde påbörjas.

7.    Ordföranden konstaterade att Portalen måste börja fungera och han presenterade bakgrund och syfte med Portalen.
Varje Akademi och vänförening beslutar själva om de mejladresser som ska ingå i Portalens register, som är internt  och bara avser Akademiledamöter och
styrelseledamöter i vänföreningarna. Portalens förstasida skall redigeras om.
Ansvar för uppdatering av sidan ligger på respektive Akademi. Magdalena Ribbing ansåg  att  man måste ha en redaktör och att det var viktigt med en kalender för att medlemmarna ska kunna uppleva att de får något tillbaka.
Torbjörn Eliasson tog på sig ansvaret som webbmaster och att den insatsen
sponsrades av hans företag, men varje Akademi måste ansvara för att redigera
innehållet.
Beslut: alla ledamöter och medlemmar i Akademier och vänföreningar registrerar sig själva till nyhetsbrev, som fungerar som kommunikation mellan alla i Akademierna och vänföreningarna. Varje organisation får utse sin ansvarige för redigeringen.
Uppgiften skickas till Sven-Olle Olsson.
Beslut fattades också om att fördela den årliga driftskostnaden för Portalen, 2100 kronor, lika på  de sju  berörda Akademierna och vänföreningarna.

8.   Planering av symposiet Den nordiska måltiden.
Sven-Olle Olsson  redogjorde för bakgrunden till förslaget om symposiet och
noterade att man i uppläggningen kunde tänka sig tre möjliga ingångar
–    ett historiskt/etnologiskt perspektiv, bl a med typrätter
–    ett mer ekologiskt perspektiv med råvarorna i fokus
–    ett som belyser kulinariska utvecklingsmöjligheter.
Symposiet är tänkt att omfatta två dagar.
Diskuterades huruvida det skulle begränsas till strikt nordiska eller Norden i vidare mening med Östersjöländerna som parter.
Enades mötet slutligen om att inriktningen skulle vara att begränsa sig till Finland, Danmark, Norge, Sverige eventuellt med inbjudna gäster från övriga länder.
Ett förslag kom om att förlägga det till Voksenåsen i Oslo.
Beslöts överlämna frågan om planeringen av symposiet till arbetsutskottet.

9.  Arbetsutskottet består även fortsättningsvis av Carl Jan Granqvist, Jan Kragh, Marie-Louise Danielsson-Tham och Torbjörn Eliasson med Sven-Olle Olsson som
ordförande och sammankallande.

10.    Nästa Nätverksmöte hålls den 13-14 oktober 2006 i Stockholm.

Här var sekreteraren Alf Carlsson tvungen släppa pennan och lämna mötet p g a andra åtaganden. Uppgiften som protokollförare övergick till Totte Wiberg.

11.    Kriterier/principer för utdelande av diplom och priser.
Det verkade svårt, även om det kunde vara önskvärt, att få gemensamma
riktlinjer för utdelandet av priser och diplom. Nätverket ska samla in de
olika Akademiernas kriterier för att sedan göra en rekommendation. Det
gäller också hur prisvinnare ska få använda priset/diplomet i sin egen
marknadsföring.

12.    Arbetet med att påverka politiker och journalister.
Magdalena Ribbing rapporterade från samtal med Gastronomiska Akademien, att de inte var intresserade av kontakter med politiker. Det överlät de åt vänföreningen. Eftersom ingen politiker är intresserad av att diskutera med en vänförening föll frågan.
Däremot kunde Magdalena berätta om att Gastronomiska Akademiens Vänner och Måltidsakademiens Vänner diskuterade att slå ihop sina verksamheter. Redan idag har de gemensamt kansli och anställd kanslist och håller på att utarbeta gemensamma stadgar. Det skulle bli en vänförening med 700-800 medlemmar, en kommande maktfaktor som kanske kan prata med politiker och journalister.

13.    Diskussioner kring forskning inom Måltidskunskap.
Under en separat diskussion endast för Akademierna, framkom att det är önskvärt att på olika sätt uppmuntra metoddiskussioner och utveckling inom måltidskunskap. Både för att det är ett nytt ämne, ett tvärvetenskapligt ämne, och ett ämne där vetenskap, konst och hantverk är integrerat, vilket gör metodfrågor särskilt angelägna och intressanta att fundera över. Mötet var enigt om att forskningen inom konst och hantverk inom Måltidskunskap, liksom metoddiskussioner bör uppmuntras. Nätverket eller de gastronomiska Akademierna skall givetvis inte ta över lärosätenas viktiga roll i dessa frågor, däremot kan Akademierna understödja högskolorna och samarbeta med dem. Ett exempel på ett sådant samarbete är det symposium om Måltidskunskap som ska hållas i Skåne den 14 februari 2006 vid Högskolan Kristianstad. Skåneländska Gastronomiska  Akademien ansvarar för det vetenskapliga programmet.

14.    Utökat samarbete mellan vänföreningarna.
Under en separat diskussion endast för vänföreningarna, kom vi fram till att
vi i stort hade samma syften och inriktning. Det är bra med fortsatt samarbete och innan portalen är färdig ska kontakt hållas via e-post. Eventuellt skulle man kunna genomföra ett speciellt arbetsmöte bara för vänföreningar, en Vänföreningens dag.
Skåneländska Gastronomiska Akademiens Vänförening berättade att man skall bjuda in de övriga vänföreningarna till en programpunkt under våren, när ”Den gröna sparrisen” kommer i maj.

15.    Inga övriga frågor.

Protokollförare:                 Justeras:

Alf Carlsson     Totte Wiberg    Håkan Jönsson    Sven-Olle Olsson

……………..    ………………..        ……………………         …………………………

Publicerat i Protokoll | Kommentarer inaktiverade för GN Prot Göteborg 2005

GN Prot. Malmö 2004

Protokoll fört vid Nätverksträffen mellan de Nordiska Gastronomiska Akademierna

Tid: 13 november 2004.
Plats: Kockska Huset i Malmö
Deltagare:
Gastronomiska Akademien, Direktör, J Thorsten Andersson, även ledamot i Skåneländska Gastronomiska Akademien, Ledamot, Ralph Edenheim,
Gastronomiska Akademiens Vänförening, Ordförande, Magdalena Ribbing, Ledamot, Hans-Olof Ramberg,
Västra Gastronomiska Akademien, Praeses, Solveig Björcke, Sekreterare, Alf Carlsson, Direktör, Torbjörn Eliasson,

Västra Gastronomiska Akademiens Vänförening, Ordförande, Annerita Olofsson Jansson, Sekreterare, Totte Wiberg,

Måltidsakademien, Vice Ordförande, Carl Jan Granqvist, även ledamot i Gastronomiska Akademien
Styrelseledamot, Christina Möller, båda representerade även som styrelseledamöter Måltidsakademiens Vänner,

Det Danske Gastronomiske Akademi, Vice President, Jan Krag Jacobsen,

Lilla Sällskapet, Ordförande, Lars-Erik Holm, Vice sekreterare, Monica Hörner,

Skåneländska Gastronomiska Akademien, Praeses, Sven-Olle Olsson, Tf Sekreterare, Gunnar Törnquist, Kassör, Lennart Englesson, Ledamot, IngaLill Hall, Hedersledamot, Bengt Holgerson,
Ledamot, Håkan Jönsson, Ledamot, Ulla-Britt Lentelius, Hedersledamot, Karl-Erik Olsson, Revisor, Leif Paulsson, Senior, Jan-Öjvind Swahn, även ledamot i Gastronomiska Akademien och Måltidsakademien

Skåneländska Gastronomiska Akademiens Vänförening, Ordförande, Marie Pieplow, krögare Årstiderna, Sekreterare, Kerstin Adlén, Vice ordförande, Ingvar Persson, Styrelseledamot, Inger Stiltjestrand, Medlem, Ann Björklund, Medlem, Gull-Britt Nilsson, Medlem, Thomas Ahlbeck,

Gäster: MatHalland, Projektledare, Hans Bergsten, Maten i Skåne, Ordförande, Carl Sonesson, Tidning, Restauranger & Storkök, Lina Wallentinsson, Nils Ellström,

§ 1
Förklarade praeses i Skåneländska Gastronomiska Sven-Olle Olsson mötet öppnat och hälsade deltagarna välkomna. Dock kunde Norrlands Gastronomiska Sällskap & Akademi och Suomen Gastronomien Seura ry, Gastronomernas Förening i Finland inte delta.

§ 2
Därefter presenterade sig akademierna och vänföreningarna för deltagarna i följande ordning:

A. Det Danske Gastronomiske Akademi presenterades av dess Vicepresident, Jan Krag Jacobsen. Den grundades 1964 och i sin verksamhet utger man diplom och hedersdiplom samt lägger sig i debatten. Man vill vara ett diskussionsforum. Efter 10 års arbete med ett Måltidens hus lade den nya regeringen ner projektet. Närmast aktuella uppgift är ett möte om Nya Nordiska Köket.

B. Gastronomiska Akademien presenterades av direktör J Thorsten Andersson. Den grundades 1958 i Skåne på båten till Köpenhamn av Sten Broman och Fritjof Nilson Piraten. Snart invaldes Tore Wretman. Man arbetar under mottot att sitta väl till bords och dagens  17 ledamöter är en blandning av proffs och vanliga människor. Av dagens ledamöter har endast Povel Ramel varit med från starten. Senast efterträdde professor Karin Johannisson Tore Wretman. I sin verksamhet utger man årligen Gastronomisk kalender som utkommit i en unik svit av 45 st. Man delar ut belöningar, medaljer och diplom, varav en del tillsammans med företag. Man har del i Årets Kock och planerar ett seminarium ”Knölar i vår tjänst”.
Gastronomiska Akademiens Vänförening presenterade av dess ordförande, Magdalena Ribbing. Man grundades 1990 och är en ideell förening vars syfte är att stödja Akademien. Medlemsavgiften är 500 kronor och däri ingår ett ex av Gastronomisk Kalender. Man har ett program med trevligheter bl a bakelsekurs, besök mm. Man ser som sin uppgift att sprida information om Akademien. Avslutningsvis konstaterades att man är positiv till ett samarbete mellan akademierna och vänföreningarna.

C. Västra Gastronomiska Akademien presenterades av direktör Torbjörn Eliasson. Den startade 1995 och har 21 ledamöter varav en idag är vakant. Man har ett kollektivt arbetssätt och kravet för ledamöterna är att man ska ha sin hemvist i regionen. Man delar ut diplom och resestipendier under devisen ”vi vill ha riktigt käk”. Med det avser man att främja kvalitet i ett brett perspektiv. Akademierna i norden är små internationellt sett men om man går samman och enas om en gemensam värdegrund kan man tillsammans uträtta mer.
Västra Gastronomiska Akademiens Vänförening presenterades därpå av dess ordförande, Annerita Olofsson Jansson. Den grundades år 2000 och vill värna om matkultur. Man arrangerar välbesökta program och föreningen expandrar och har idag 150 medlemmar varav 100 är aktiva. Medlemsavgiften är 300 kronor. Avslutningsvis konstaterades att man är positiv till ett samarbete mellan akademierna och vänföreningarna.

D. Måltidsakademien presenterades av sin vice ordförande, Carl Jan Granqvist. Den bildades 2000 och har en nationell bas. Den består av 30 ledamöter och syftar till att belysa måltiden på ett vetenskapligt sätt. Med Måltidsakademien har man skapat ett större nätverk från alla landets lärosäten. Man ger ut årsböcker, inventerar litteratur. Man har skapat såväl en bibliotekstiftelse som en museistiftelse och arbetar på ett skapa en forskarskola för 14 doktorander på flera lärosäten.
Måltidsakademiens Vänner presenterades av Carl Jan Granqvist. Den startade redan 1993 och har idag 800 medlemmar plus 300 studenter varav exempelvis 80 finns i Göteborg. Idag har man fonder om sammanlagt ca 600.000 kronor ur vilka man delar pengar. Vänföreningen bidrar aktivt till att finansiera till exempel akademiens stipendier till Grythyttans studenter. Man arrangerar resor, ger ut nyhetsblad, gör matlagningsövningar, utser Årets Tryffel. Man är också positiv till ett framtida samarbete mella akademierna och vänföreningarna.

E. Lilla Sällskapet presenterades av sin ordförande, Lars-Erik Holm. Det grundades egentligen 1814 och 1833 fick man sin hemvist i Källaren Aurora. Man är idag 21 ledamöter varav 2 vakanser. Avgiften är 350/år. Man delar ut smakskedar och diplom samt försäljer skrifter. Man träffas regelbundet varje månads sista måndag. Man förklarade sig mycket positiva till ett samarbete mellan akademierna.

F. Skåneländska Gastronomiska Akademien presenterade av praeses, Sven-Olle, Olsson. Syftet med akademien är att befrämja den skåneländska gastronomin och ge spridning åt alla aspekter av mat och måltider. Man är 23 ledamöter och bland aktiviteterna de senaste åren har märkts symposier som dokumenterats med böcker, Genomförande av vägkrogsprojekt, initiativ till högskoleutbildning, medverkan i ”Maten i Skåne” samt utdelning av diplom och priser många i samarbete med andra stiftelser.
Därefter presenterades Skåneländska Gastronomiska Akademiens Vänförening av ordförande, Marie Pieplow. Man har idag ca 300 medlemmar varav 40 företag och stöder praktiskt och ekonomiskt akademien i vars anda man verkar. Man har bredd i de aktiviteter man gör och exempel den senaste tiden är Vodka & Kaviar provning, Mat med färg och färg i maten, praktiska övningar som bakning med Jan Hedh. Man delar ut ett årligt stipendium. Avslutningsvis konstaterades att man är positiv till ett samarbete mellan akademierna och vänföreningarna.

G. Skånes Livsmedelsakademi pressenterades av Bengt Holgersson. Den startades 1994 och består av 33 medlemmar som är myndigheter, organisationer och företag som betalar en årsavgifft om 25.000 kronor. Verkställande sekreterare är Kjell Olsson. Man delar ut stipendier samt driver projekt som ökar samarbetet mellan näringslivet och forskningen. Ett exempel är Vinnova.

§ 3
Därefter presenterades ett erbjudande om informationssamarbete mellan akademierna och facktidningen RS av Nils Ellström och Lina Wallentinsson. Tanken är att genom ett samarbete nå ut till deras läsekrets som består av ca 8000 personer inom måltidsmarknaden med tyngdpunkt på den kommersiella sektorn. Nils Ellström berättade om ett tänkbart upplägg med två stående sidor samt svarade på frågor om ägarstruktur och läsarstruktur. Lina Wallentinsson gick igenom tankarna bakom tidningens redaktionella innehåll och layout.
Vid den efterföljande diskussionen var den allmänna inställningen hos akademierna positiv och vänföreningarna ställde sig bakom sina akademiers uppfattningar. Emellertid uttalades en viss oro för att akademierna genom ett sådant samarbete skulle bli för hårt knutna till en tidning och ev stöta bort andra.

§ 4
Praeses Sven-Olle Olsson gick igenom underlaget för eftermiddagen. Det avsåg förslag till inrättande av nätverk i Norden samt redovisning av frågeställningar som tagits upp på de två tidigare mötena mellan akademierna. Underlaget bifogas protokollet som bilaga.

§ 5
Under eftermiddagen fördes först förberedande diskussioner i grupper om förutsättningar för nätverkssamarbete och de målsättningar och förslag som ställts samman inför mötet av Sven-Olle Olsson, SGA. Akademierna samlades i sal 6 under ordförandeskap av Karl-Erik Olsson, SGA och vänföreningarna i ”kyrkan” under ordförandeskap av Kerstin Adlén, SGAV. Vänföreningarna beslutade under sitt möte att:

1. utbyta information med varandra genom att ordförande i respektive förening håller kontakt med de andra och skickar medlemsbrev och program kontinuerligt.

2. Styrelsen i respektive förening fattar beslut om möjlighet skall finnas för de andra Vänföreningarnas medlemmar att delta i aktiviteter. Steg 2 i detta utbyte kan tänkas bli ett gemensamt medlemsinformationsblad och så småningom kanske möjlighet att besöka varandra enligt ”Rotarymodell”.

3. att erbjuda varandra specifika arrangemang, t.ex gemensamma resor. Närmast i tiden ligger en av Stockholmsföreningen planerad ”Tryffelletarresa på Gotland” hösten 2005 och ”Hummerfiske” på västkusten hösten 2005. Därefter planeras en ”Sparristur” i Skåne våren 2006.

Vänföreningarna diskuterade även upplägg och prisbilden vid arrangemang liksom vissa medlemsförmåner.

Därefter återsamlades grupperna för uppsummering och beslut under ordförandeskap av Karl-Erik Olsson SGA, som sammanfattade eftermiddagens diskussioner bland akademierna med att konstatera att det fanns ett stort intresse för ett utökat samarbete. Förutsättningar för att ett sådant utökat samarbete skall komma till stånd är att kommunikationen förbättras, att nyttan av de olika aktiviteterna är tydlig för alla inblandade och att de ekonomiska problemen kan få en lösning. Ambitionsgraden måste dessutom vara realistisk med tanke på att det rör sig om arbete på fritiden för medlemmarna.

Som definition av gastronomi och måltidskunskap enades mötet om att det är matens och måltidens vetenskap, hantverk och konst. En viktig fråga i det framtida arbetet är att befrämja gastronomin i vardagen.

Därefter fattades följande beslut:

–    att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att undersöka förutsättningarna för etablering av nätverket samt att lägga fram en struktur hur detta nätverk skall se ut och hur det skulle kunna fungera. Följande personer utsågs att ingå i gruppen, som själva utser sekreterare:
Sven-Olle Olsson (SGA, ordf.)
Carl-Jan Granqvist (GA)
Marie-Louise Danielsson-Tham (MA, även kontaktperson för Lilla Sällskapet)
Torbjörn Eliasson (VGA)
Jan Krag Jacobsen (DGA)

–    i frågan om samarbete med tidskriften RS beslöts att uppdra åt samarbetskommitten att diskutera kommunikationsfrågorna och undersöka möjligheterna för ett närmare samarbete med en eller flera tidningar.

–    att fortsätta med de årliga träffarna med akademierna. Västra Gastronomiska Akademin åtog sig att arrangera nästa träff, i oktober 2005.

–    att den utsedda arbetsgruppen skulle ha fortlöpande kontakter med vänföreningarna. Till kontaktpersoner i vänföreningarna utsågs ordförandena i desamma.

–    att en gemensam nätportal bör skapas för akademierna. Åt arbetsgruppen uppdrogs att utreda de praktiska frågorna kring upprättandet av portalen.

–    att förnya uppdraget åt den vid Stockholmsmötet utsedda redaktionsgruppen med Totte Wiberg, som ordförande, Kerstin Adlén, Gunilla Englund och Helena Tallius-Myhrman att försöka aktivera diskussionforumet akademier@yahoogroups.com och förmå akademiledamöter samt styrelseledamöter i vänföreningarna att ansluta sig.

–    att åt arbetsgruppen uppdra att utreda hur man bäst etablerar och vidmakthåller aktuell information rörande organisationernas stadgar, aktiviteter, ledamöter, funktionärer, adresser, telefonnummer, mailadresser, etc. Torbjörn Eliassons, VGA, tidigare förslag ligger till grund för arbetet.

–    att arbeta för att få politiska representanter att bli medagerande i frågor som befrämjar måltiden. Åt Magdalena Ribbing och J Thorsten Andersson uppdrogs att formulera en strategi för att få politiskt stöd och resurser för att främja måltiden i samhället. Som viktiga framtida samarbetspartners och finansiärer nämndes Jordbruksutskottet och Nordiska Rådet.

–    att utöka samarbetet mellan vänföreningarna och förbereda gemensamma aktiviteter för dessa.

–    att få till stånd ett utökat samarbete kring Måltidens dag och Måltidsgalan, samt en större samordning kring utdelandet av priser.

§ 6

Tackade praeses alla deltagarna för deras engagemang samt avslutade mötet.

Malmö 16 november  2004

Marie Pieplow/Gunnar Törnquist/Håkan Jönsson    Justeras:
Vi förde pennan
Kerstin Adlén, Karl-Erik Olsson. Sven-Olle Olsson
Kvällen före mötet blev deltagarna hjärtligt mottagna av Marie och Wilhelm Pieplow som i Kockums gästmatsal bjöd på ett strålande sillbord med musikunderhållning. Efter lördagens möte bjöds deltagarna till residenset där Bengt Holgersson berättade om byggnadens historik och pietetsfulla förvaltning och bjöd därefter på en klassisk gåsameny som dessutom förgylldes av intressanta gåsareflektioner från Jan-Öjvind Swahn. Ett stort tack för en synnerligen trevlig och generöst arrangerad kväll. Därtill ska läggas ett stort tack till alla de (främst praeses) inom Skåneländska Gastronomiska Akademien med Vänförening för mycket väl arrangerade dagar.

Publicerat i Protokoll | Kommentarer inaktiverade för GN Prot. Malmö 2004

GN prot. 1 Gbg 2002

Västra Gastronomiska Akademin

 Minnesanteckningar förda vid det första Nordiska Nätverksmötet för de gastronomiska akademierna och deras vänföreningar i Göteborg den 9 november 2002.

 Närvarande:

Från Akademierna:

 • Gastronomiska Akademien, Stockholm: Claes Grill, (J-Ö. Swahn)
 • Skåneländska Gastronomiska Akademien: Sven-Olle Olsson, J-Ö. Swahn, Lennart Englesson.
 • Västra Gastronomiska Akademin: Solveig Björcke, Torbjörn Eliasson, Alf Carlsson.

–     Måltidsakademien: J-Ö. Swahn

Från Vänföreningarna:

 • Gastronomiska Akademiens Vänförening: Hans-Olof Svanberg
 • Måltidsakademiens Vänförening: Jan Hagenfelt, Helena Tallius Myhrman
 • Skåneländska Gastronomiska Akademiens Vänförening: Ingvar Persson, Kerstin Adlén, Andreas Janecke.
 • Västra Gastronomiska Akademins Vänförening: Totte Wiberg, Bengt-Erik Larsson.

 

 1. Mötet inleddes kl 10.00 på Park Avenue Hotel med att preses i Västra Gastronomiska Akademin, Solveig Björcke, hälsade alla hjärtligt välkomna till detta första möte som riktade sig till alla gastronomiska akademier i Norden och deras vänföreningar. Syftet med dagens överläggningar var att utröna om förutsättningar finns för utökade kontakter och samverkan. Vi började med att presentera oss för varandra.
 2. Alf Carlsson, sekreterare i Västra Gastronomiska Akademin, gav en kortfattad presentation av de tankar som medverkat till initiativet till dagens sammankomst: Runt om i Sverige och Norden växer akademier och vänföreningar upp med ambitioner att främja och uppmärksamma gastronomin i olika sammanhang.Vissa olikheter till trots borde det finnas poänger att hämta i att ha större kunskap om varandra och att samverka där så är möjligt och angeläget. Dagens möte får utvisa om och hur vi kan gå vidare på den vägen. Vi i Skåneländska Gastronomiska Akademien och Västra Gastronomiska Akademin har i alla fall startat ett aktivt och medvetet utbyte och erfarenheterna därifrån har bara uppmuntrat oss att fortsätta och utveckla detta.
 3. Sven-Olle Olsson, preses i Skåneländska Gastronomiska Akademien, betonade i sin inledning hur viktigt det var med ett utvecklat samarbete. Ett nätverk skulle kunna byggas upp successivt på en gemensam värdegrund och med gemensamma målsättningar.
 4. Så vidtog presentation av de olika Akademierna:

Claes Grill inledde med att presentera Gastronomiska Akademien i Stockholm, den äldsta svenska gastronomiska akademien.  Den tillkom 1958 på initiativ av Fritiof Nilsson Piraten, Sten Broman och Povel Ramel. Franska Akademiens statuter var inspiration och förebild (t ex statuternas formulering ”Fastslår Guds existens och Akademiens evinnerliga fortlevnad”), när Fritiof Nilsson Piraten och Sten Broman under flitigt turande med danmarksfärjan Malmö-Köpenhamn utformade stadgarna.

Akademien har sedan 1968 genomfört en serie symposier, det första med rubriken Gastronomi – konst eller vetenskap?

Akademien belönar ”snille, smak och vett” med medaljer (guld, silver, brons), diplom och guldpennor.

Akademien ger årligen ut Gastronomiska Akademiens Kalender.

Ledamot kan efter 70 års ålder ingå i pensionärsgrupp.

Akademien sammanträder två gånger om året.

      

       Den Skåneländska Gastronomiska Akademien presenterades av Sven-Olle Olsson.

       Akademien bildades 1992 och omfattar de östra gammaldanska landskapen: Skåne,  Blekinge, Halland och Bornholm.

       Akademien har högst 23 ledamöter, som var och en representerar ett kunskaps-  eller ansvarsområde. Ledamot som fyllt 75 år blir automatiskt senior med samma status i akademien.

       Akademien utdelar diplom och fördelar vissa stipendier för förtjänstfulla insatser.

       Akademien anordnar symposier och utger skrifter.

       Akademien medverkar i det nyligen presenterade nätverket ”Madariget Skåne” där organisationer, företag, producenter, odlare och uppfödare ingår för att representera den skånska gastronomin i olika former.

 

       Västra Gastronomiska Akademin presenterades av Alf Carlsson.

        Akademin bildades 1995 och har högst 21 ledamöter. Aktiv ledamot sitter på  livstid. Emeritusgrupp har inrättats. Ledamöterna representerar olika yrkes- och  kompetensområden och förfogar sammantaget över ett mycket stort kontaktnät.

        Preses, direktör, kassör och sekreterare utgör arbetsutskott och ansvarar för Akademins operativa insatser.

        Akademin utdelar varje år ett Stort Pris och ett antal (3-5) Diplom för förtjänstfulla insatser inom gastronomin i regionen.

        Akademin anordnar symposier och utger skrifter.

        Akademin har sponsoravtal med ett antal företag som ger ett årligt bidrag, som regel 5000 kronor. Inga bindningar accepteras betr dessa bidrag, det är viktigt att bidragen är så blygsamma att givarna inte villkorar dem.

 Internationella Gastronomiska Akademien (IGA) presenterades av Claes Grill.

        Akademien grundades 1983 och har sitt säte i Paris. Den sammanträder 2-3 gånger per år. Akademien bygger upp ett bibliotek och ett lexikon kring gastronomisk  terminologi.

        Akademien utdelar ett stort antal priser och belöningar: Framstående kökskonstnärer; Näringsvetenskap; Litteraturpriset; Gott bordsskick.

        Årsavgiften är c 6-7 000 kronor. Sverige är representerat i IGA  genom Gastronomiska Akademien. Viss tveksamhet råder betr nyttan av att vara med i IGA, som utvecklats till att vara en rikemansklubb.

 

 1. Bengt-Erik Larsson från Handelshögskolan i Göteborg, organisationskonsult och tillika ordförande i Västra Gastronomiska Akademins Vänförening gjorde därefter en intressant exposé över Nätverksarbete.

Nätverk kan t ex vara    –   personliga

                                         –   professionella

                                               – ”sammanflätade styrelser”

                                               –   utläggningsnätverk (”putting out networks”)

                                               –   konstellation

                                               –   byråkratiska nätverk

                                               –   agentnätverk

                                               –   joint ventures eller Capital ventures

och orsakerna till att man arbetar i nätverk kan vara:

                                               –   nödtvång

                                               –   symmetriskt beroende

                                               –   gemensamma intressen

                                               –   intern effektivitet

                                               –   legitimitet.

Med referens till Benson, ”Balans i nätverk” karaktäriserades och motiverades nätverksarbete av t ex att   –   organisationerna är eniga om varandras domän

                                               –   organisationerna är ideologiskt eniga

                                               –   organisationerna har positiv värdering av varandras organisation.

                                               –   samordningen fungerar bra.

Var akademierna och deras vänföreningar utifrån dessa perspektiv skulle finna sina modeller för nätverkande diskuterades därefter, men dessförinnan intogs lunch i Park Avenues festvåning och deltagarna fick också möjlighet att bese Taubesalen, som Evert Taube dekorerade 1958.

 1. Den påföljande diskussionen leddes av Västra Gastronomiska Akademins preses, Solveig Björcke, som noterade att mycket ny kunskap nu tillförts och konstaterade att det nu handlade om huruvida det fanns gemensamma beröringspunkter och verksamhetsmål som kunde leda till samverkan i olika former. Hur skulle i sådana fall en samverkan utformas?

     Jan Hagenfelt redogjorde för en parallell organisationsmodell, tillämpad i de olika orkesterföreningernas vänföreningar. Vänföreningarna hade likartade funktioner vis-à-vis sin resp. orkesterförening och dessa båda grupper hade vissa organisatoriska överlappningar, som gav förutsättningar för en effektiv funktionsuppdelning.

      Helena Tallius Myhrman föreställde sig att samverkan inte skulle formaliseras utan ske i återkommande och inspirerande kontakter.

      Claes Grill ansåg att det var nödvändigt att begränsa målsättningarna geografiskt –  ett nordiskt samarbete vore inte praktiskt möjligt.

 

Därefter delade deltagarna upp sig i två grupper för vidare diskusssion. En grupp bestod av akademiernas representanter, den andra av vänföreningarnas.

 

 1. I redovisningarna efter gruppdiskussionerna poängterade Torbjörn Eliasson att utvecklingen pekade mot en tydligare regionalisering inom Europa, där det var viktigt att Norden kunde ta sin plats och göra anspråk på uppmärksamhet genom att samverka. Denna samverkan kunde ta sig olika former, t ex kring symposier – ett uppskattat program kunde på det sättet erbjudas på flera håll i landet, medverkande i ett symposium kunde rekryteras via de övriga akademierna – kring ekonomi – sponsorerna skulle kunna få en annan roll och komma att medverka och synas i attraktiva sammanhang runt om i landet.

Sven-Olle Olsson poängterade också vikten av att se denna samverkan i ett perspektiv som innebär att man bygger upp ett nordiskt nätverk – det blir en nödvändighet i framtiden.

Claes Grill underströk att den praktiska och användbara vägen att i ett första skede förstärka kontaktvägarna var att anlita internet och hemsidor.

 

I anslutning till detta inlägg presenterade Torbjörn Eliasson den praktiska lösningen, tillgänglig omedelbart. Han hade reserverat domänen www.akademier.se och lovade att där etablera samtliga akademiers och vänföreningars namnlistor, adresser, telefonnummer, mailadresser mm.

 

       Akademierna beslöt i sin grupp bilda en arbetsgrupp med en person från varje akademi som blir kontaktansvarig.

 

       Vänföreningarna redovisade grafiskt sina diskussioner:

        Gastronomiska Ak.   Måltidsak.   Skånel.Gastronomiska Ak.  Västra Gastr

       Ak.  Vänför.                        Vänför.        Vänför.                                    Vänför.

 

N Ä T V E R K

 

 • Informationsutbyte

 

 • Årsträff

 

 • Inbjudningar till aktiviteter.

 

 

Jan Hagenfelt föreslog att Gastronomiska Akademiens Vänförening organiserar ev återträff för Vänföreningarna. Vänföreningarnas träff inkluderar inte akademierna, men bör organiseras vid samma tidpunkt som akademiernas träff.

 

 1. Sammanfattningsvis konstaterades att akademierna och vänföreningarna har skilda målsättningar, funktioner och arbetsformer och att dessa inte främjas av en sammanblandning. De deltagande ledamöterna enades om att det nu var mycket önskvärt förstärka kontakter och informationsgivning sinsemellan och att man därför

   

 • etablerar och vidmakthåller aktuell information rörande ledamöter, funktionärer, adresser, telefonnummer, mailadresser samt information kring aktiviteter via den erbjudna sajten akademier.se. Ansvarig informationsgivare är en person per akademi – utses av resp akademi och meddelas Torbjörn Eliasson.

 

 • återsamlas separat – akademier och vänföreningar var för sig – i anslutning till någon av årshögtiderna under våren 2003 och då genomför dels separata, dels gemensamma program.

 

 1. Delegaterna avslutade dagen med en gastronomisk begivenhet: gåsamiddag på Residenset med landshövdingen Göte Bernhardsson, tillika ledamot av Västra  Gastronomiska Akademin, som värd och med en av Västra Gastronomiska Akademins prominenta ledamöter, Leif Mannerström, som chef de cuisine.

 

Alf Carlsson förde pennan.

Publicerat i Gastronet Nordic, Protokoll | Kommentarer inaktiverade för GN prot. 1 Gbg 2002