GN Prot styrg. Köbenhavn 2007

Nordiskt Gastronomiskt Nätverk

Styrgruppen för det nordiska måltidsprojektet.

Anteckningar förda vid möte den 17 november i Köpenhamn,

Närvarande: Sven-Olle R Olsson, Christina Möller, Kirsten Skovsby, Jan Krag Jacobsen, Birgitta Rasmusson, Thorsten Andersson, adjungerad Magdalena Ribbing.

Inbjudna: Hans Bergsten, Nikolaj Davidsen.

Nikolaj Davidsen från Madeleines Madteater-laboratorium hade fått uppdraget att tänka kring den nya nordiska måltiden. Som en av två projektledare i Madeleines Madteater hade han tagit kontakt med ett brett nätverk och kommit fram till en del tankar redovisade i ett vackert bildspel.

 1. Viktigt att skilja ut detta projekt så tydligt som möjligt från andra liknande.
 2. Fas 1:
 3. Råvaran i centrum är superviktigt. Vilken effekt har råvaran på människan och tvärtom?
 4. En klar vision ska formuleras lättöverskådligt.
 5. Tre betydelsefulla begrepp: historisk tolkning, nutidsförståelse, framtidsförhoppning.
 6. Förmedla och sammanfatta nordiska ”spisedialekter” med vilket menas matkultur, varför vi äter det vi äter.
 7. Fokusområden: natur och kultur, vilket inflytande har respektive område på maten? Råvarans inflytande på natur och på kultur. Biologi, natur och människa, landskap och klimat. Vad har varit globalt och vad har varit nationellt? Vad är lokalt? När förståelsen för allt detta finns är det dags för fas 2:
 8. Vilken är visionen för den nya nordiska måltiden, som kan kallas de nya nordiska matvanorna? Måltiden i sig har ingen konsekvens, men blir en vana – alla ska nås genom identitet i måltiden och ska ges råd därtill.
 9. Problem: våra mödrar lär oss inte längre att laga mat. Barnen måste ges nya matvanor: fetma, allergier, oro ökar snabbt och orsaker därtill kan finnas i för få måltider, för mycket fett, för mycket socker. Kvalitet är inte samma sak som att allt är likadant. Vi förrycker klimatbalansen.
 10. Individuellt kan vi göra skillnad, vi kan påverka, vi kan ta hänsyn till energianvändningen. Lång framförhållning är viktig. Det gäller också att ge kunskap om årstidernas skilda varor och deras variationer.
 11. Slutsats: för att nå resultat behövs samstämda arbetsmetoder, gemensamma verktyg och en stram arbetsledning. Undervisningsmaterial, handböcker, skolan, nordiska ministerier, TV. Nätet, livsstil.
 12. Kommentarer: Jan Krag Jacobsen: Individen upplever råvaran genom kulturen. Nikolaj Davidsen: Många menar att en hälsotrend är på väg, liksom att mat ska kunna spåras till sitt ursprung. Christina Möller: Nikolaj beskriver måltiden totalt men projektet handlar om råvaran. Kirsten Skovsby: Energisparande och naturresursbevarande är viktigt i dag. Matlagning och råvaruhantgering lärdes förr i hemmen, man fick kunskap i att hålla hus, hushålla, i dag har den försvunnit. Jan Krag Jacobsen: Kulinarisk och gastronomisk kompetens kräver kunskap – vi måste lära oss detta. Hans Bergsten: Gastronomin ska bana väg för smaken – nu är tanken att vi ska gå in på bredden. Kirsten Skovsby: Det är eliten som skapar trenderna men det betyder inte att vi ska avstå från att påverka. Birgitta Rasmusson: Vi får inte glömma att det är nya tider, och att nya råvaror behövs till den nya tidens mat; vi går mot mer färdig mat, kyld och fryst, allt färre klagar mat hemma. Jan Krag Jacobsen: Realt har trender skapats och blivit positiva; exempel choklad där en kunskapsmässig kräsenhet nu finns hos allt fler, eller öl som allt fler kräver i god kvalitet – och det är bra! Sven-Olle R Olsson: Vi kan konstatera att at Nikolajs idéer och tankestrukturer överensstämmer med projektets tanke. Birgitta Rasmusson: Paneldiskussionen måste bli det viktigaste programinslaget. Jan Krag Jacobsen: Vi borde skapa ett symposium som samlar alla tankar om det nordiska köket. Sven-Olle R Olsson: övriga projekt har inte gått ner på djupet som detta gör. Christina Möller: Det är flera andra projekt igång på Voksenåsen och vi måste se till att vårt kommer fram.
 13. Dags för ännu en del av underarbetet till projektet: Hans Bergsten ritade en ovan med tre ord: natur, rötter, kultur. Från dessa ord utgick besläktade begrepp, naturen fick gastronomi, rötterna fick måltid, kultur fick industri, identitet, beskriva och definiera. Hur ska identiteten se ut och hur ska den beskrivas, frågade Hans Bergsten. Vi måste bygga detta starkt. Vi skapar en grund genom att tillhandahålla verktygen. Vi ska sträva efter att få föreläsare som kan spetsa till frågorna.
 14. Kommentarer: Thorsten Andersson: Projektet känns angeläget och viktigt, ändå är jag bekymrad, det finns ingen gemensam uppfattning om det, och det är osannolikt att vi ska hinna få det klart till det planerade datumet 8-9 oktober. Risk finns att vi hamnar i detaljer. Det viktiga är att fånga upp utvecklingstendenserna. Kanske ett etappmöte kan vara en lösning, ett miniseminarium med nätverket och en del av de tänkta föredragshållarna för att se om planerna håller. Hans Bergsten: Ett skäl till att begäran om pengar till projektet än en gång avslogs kan vara otydligheten i ansökan. Man skulle tydliggöra att det har med övriga projekt att göra. Magdalena Ribbing: Något måste göras spektakulärt för att projektet ska bli intressant för medierna, och därmed spridas till allmänheten; låt 500 skolbarn vara med på Voksenåsen i kockmössor med nordiska råvaror i händerna och låt dem på ett basplan tillreda enkla rätter med hjälp av stjärnkockar. Barnen är framtiden och de som ska ändra livsstil till något bättre. Hans Bergsten: Bjud in slutanavändarna (konsumenterna) i processen. Sven-Olle R Olsson: Vi fattar beslut om att göra en ny ansökan med grundval av ansökan nummer 2. Fokus ska vara mer på råvaror och kultur. Hans Bergsten fick uppdraget att skriva ansökan med Christina Möller. Ansökningstiden går ut 16 december.
 15. Beslöts att planera en liten konferens enligt Thorsten Anderssons förslag. Beslöts att skicka en delegation: Christina Möller, Carl-Jan Granqvist, Magdalena Ribbing till Nordenministern Cristina Husmark Pehrsson.
 16. Avslutades mötet.

Vid pennan: Magdalena Ribbing

 

Det här inlägget postades i Protokoll. Bokmärk permalänken.