GN Prot. Köbenhavn 2007

Nätverksmöte nr 6 mellan de nordiska gastronomiska akademierna och vänföreningarna

Datum:     Fredag den 16 och lördag den 17 november 2007
Plats:     Kost & Ernaeringsforbundet, Norre Voldegade 90, Köpenhamn

Närvarande:
Jan Krag Jacobsen     Danska Gastronomiska Akademien
Claes Tingström     Danska Gastronomiska Akademien
Kirsten Skovsby    Danska Gastronomiska Akademien
Sven-Olle Olsson    Skåneländska Gastronomiska Akademien
Lennart Englesson     Skåneländska Gastronomiska Akademien
Inger Stiljtestrand Svensson    Skåneländska Gastronomiska Akademiens Vänförening
Thorsten Andersson,     Gastronomiska Akademien
Christina Möller     Måltidsakademien
Magdalena Ribbing     Gastromiska akademiens och Måltidsakademiens Vänner
Helena Tallius Myhrman Gastromiska akademiens och Måltidsakademiens Vänner
Birgitta Rasmusson     Västra Gastronomiska Akademien
Torbjörn Eliasson     Västra Gastronomiska Akademien
Tommy Bergstrand    Västra Gastronomiska Akademiens Vänförening
Lasse Frisk        Hagdahlsakademien
Elisabeth Lagerfelt     Hagdahlsakademien
Marie Lönnerskog Hogstadius    ”      ”
Ej närvarande:         Lilla Sällskapet (Magdalena Ribbing repr även LS)

1    VÄLKOMSTHÄLSNING
Sven-Olle Olsson hälsade alla välkomna till det sjätte nätverksmötet mellan de nordiska gastronomiska akademierna och deras vänföreningar.

2    DAGORDNING
Dagordning godkändes.

3    PROTOKOLL
Föregående protokoll godkändes
Tilll protokolljusterar utsågs ordförande.

4    VAL
Till ordförande för mötet valdes Sven-Olle Olsson.
Till sekreterare för mötet valdes Helena Tallius Myhrman.

5    PRESENTATION
Varje organisation presenterade sina representanter och sade kort något om     akademien/vänföreningen och om vad som hänt sedan sist.

6    ARBETSUTSKOTT
Sven-Olle Olsson är vald som ordförande för gruppen t.o.m 2008. Övriga är utsedda av respektive organisation och är följande; Carl Jan Granqvist, Marie-Louise Danielsson-Tham, Torbjörn Eliasson och Jan Krag Jacobsen/Kirsten Skovsby.

7    PORTAL
Portalen presenterades och diskuterades.
Se även syfte med portal i protokoll från nätverksmötet 2006 då portal behandlades     grundligt.

Synpunkter mm från mötet;
– Det föreslagna sökregistret visades och diskuterades. Stort frågetecken inför förslag    till uppbyggnad av personregister framfördes.
– Tidplan för portal behövs.
– Innehåll i texter och språk ses över.
– Förslag på namn på portal behövs.
– Bättre layout och grafisk profil behövs. Portalen är nätverkets ansikte utåt och det är      viktigt att den speglar nätverkets bild av sig själv.
– Rubriker till höger på startsida (s.k. ingångar i hemsida) viktighetsgraderas.

Övrigt:
Alla uppmanas se över den egna organisationens uppgifter.
Jan Kragh ser över den texten som når allmänheten.
Akademier/vänföreningar lämnar namn på eventuella förändringar i kontaktpersonlista över IT-ansvarig till Torbjörn Eliasson.
Länkar till artikel- och receptarkiv bör finnas med.
Vem ska driva nätbutik och hur?
Torbjörn Eliasson erbjuder sig att sälja akademiernas och akademieledamöternas mfl,s böcker utan kostnad via TE,s bokhandels nätbutik. TE gör förslag till avtal.
Eftersom det är mycket svårt att få ut böcker i vanliga bokhandeln kan ett Gastronomins Bokus skapas.

8    EKONOMI
Investeringskostnad (programvaror, registrering och konstruktion) för Portalen är
28 500 kr.
Driftskostnad (webhotel) är 2100 kr per år. Kostnader fördelas lika mellan de sju     organisationerna.
Driftskostnader för administration bekostas av respektive organisation.
Skåneländska Gastronomiska Akademien öppnar ett konto för Nätverket och tar på sig administrationen av detta.

9    PROJEKT
Sven-Olle inledde diskussionspunkten om nätverkets projekt Den nya Nordiska Måltiden. Dagens möte ska huvudsakligen diskutera det kommande symposiets syfte och föredragshållare. Därefter skedde en genomgång av programförslag.

En bakgrund bör läggas till programmet genom att formulera en gemensam problemskrivning. Redogöra för hur tillgången på livsmedel ser ut idag och hur produktionen ser ut. Var finns problemen och var finns möjligheter. Bl.a. hänvisades till boken ”Den tysta kocken” som tar upp frågeställningar som tangerar projektets.
Avsnittet Symposiets syfte kan justeras något.
Tidplan tas fram.

Idéer för marknadsföring av symposiet bör tänkas igenom i god tid. Hur ska vi nå ut med symposiet.

Övrigt:
Den nordiska måltiden kan också vara ett projekt att arbeta med i vänföreningar och akademier.
Aspekten invandrarmat togs upp. Ca 20% är nya svenskar. Kan vi ställa om vårt jordbruk för nya grödor?
Ny trend kan skönjas bland unga se undersökning från Coop. Unga prioritera först smak, sen hälsa och därefter pris.
En sensorisk undersökning av ostar visar att det har skett en förskjutning i vad som uppfattas som mild, mellan och stark ost

Därefter fortsatte mötet i två separata möten, en för akademier och en för vänföreningarna.

Styrgrupp för projektet är Sven-Olle Olsson (ordf), Christina Möller, Birgitta Rasmusson, Thorsten Andersson och Kirsten Skovsby.

Projektgrupp för projektet är;

fil dr Sven-Olle R Olsson, gryphon.hb@telia.com, ordf
agronom Thorsten Andersson, than@lm.lrf.se/ agronom Hans Bergsten, hans@mathalland.org, primärproduktion (PP) & småskalig PP
fil dr Håkan Jönsson, hakan.jonsson@etn.lu.se, etnologi (E)
provkökschef (PKC) Christina Möller, christina.moeller@bostream.nu, måltidskunskap (MK), industri (I), handel (H)
provkökschef Birgitta Rasmusson, birgitta.rasmusson1@bredband.net, MK, I, H
prof Carl Jan Granqvist, carl.jan@hellefors.se, matkonst, ambassadör NNM
prof Sven-Olof Isacsson, Sven-    Olof.Isacsson@med.lu.se/ prof Stephan Rössner, stephan.rossner@ki.se, medicin, hälsa
prof Peter Lundqvist, peter.lundqvist@jbt.slu.se/ prof Roland von Bothmer,     roland.von.bothmer@vv.slu.se, SLU-Alnarp, PP
arbetsmarknadschef Kirsten Skovsby, ks@kost.dk/ lektor Jan Krag Jacobsen, jacobsen@ruc.dk, PP, MK, Danmark
prof     Wenche Frölich, wenche.frolich@uis.no, MK, näringslära (NL),     Norge
tekn dr     Svante Svensson, svante.svensson@orklafoods.no, livsmedelsteknik
prof Matti Räsänen, m-r.rasanen@netsonic.fi, E, Finland fil dr Maarit Knuutila,     maaknuu@campus.jyu.fi, E, Finland. fil dr Laufey     Steingrímsdóttir,     laufey@lbhi.is, NL, PP, mathistoria, Island.

10    NÄSTA MÖTE
Hagdahlsakademien bjöd in till nordiskt nätverksmöte i Linköping. De återkommer     med förslag till datum.

11    ÖVRIGT

Stockholm den 17 november 2007

Vid protokollet

Helena Tallius Myhrman

Justeras

Sven-Olle Olsson

Bilaga:

PS.
Innan förhandlingarna på fredagen bjöds deltagarna på delikata smørrebrød och varierande ölsorter från Brøckhouse bryggeris rika sortiment. Mötet avslutade med ett mycket uppskattat föredrag av Landsformand Anne-Mette Meyer Pedersen från Danske Ølentusiaster om den enorma framgång föreningen de danska Ølentusiasterna har uppnått (anne-mette.meyer@ale.dk).
Kvällen avslutades med en superb middag på Le Sommelier på Bredgade i Köpenhamn. Kocken som hade komponerat menyn var Francis Cardeneau

Meny

Bagt torsk med fennikelcreme, sprød jordskok og chorizo
*
Stegt foie gras med syltet paere og lang peber sauce
*
Udvalg af pattegris med sveske aigre doux og pomme gaufrette
*
Vieux Comte med karamelliserade macadamia nødder og banuyls
*
Aeblechiboust med strudel, manjari fondant og honning rosmarin iscreme

Vid lördagens lunch på den mycket kända restaurangen Tivolihallen serverades vi den traditionella rätten klippfisk med senapssås, rödbetor, pepparrot och kokt ägg, vilket uppskattades mycket. Till detta drack vi igen ny dansk öl av märket Fur – øl och av olika typer såsom exempelvis IPA, ale, veteöl och lager.

Det här inlägget postades i Protokoll. Bokmärk permalänken.