GN prot Barsebäck 2007

Närvarande: Thorsten Andersson, Wenche Frölich, Håkan Jönsson, Christina Möller, Sven-Olle R Olsson, Birgitta Rasmusson, Svante Svensson och Kirsten Skovsby

1.    Välkomsthälsning Sven-Olle förklarade mötet öppnat, hälsade deltagarna välkomna och betonade vikten av dagens möte.

2.    Introduktion
–  Värden på Barsebäcks Strand AB, Kenneth Ingelsson, presenterade sig själv , sin karriär och sitt nuvarande företag. Hans glädje att han kommit tillbaka till en plats där hans familj hade rötter sedan 1600-talet gick inte att ta miste på.

–  Även deltagarna i mötet presenterade sig för varandra.

–  På begäran av framförallt de deltagare som var nya i sammanhanget gav Sven-Olle en översikt av hur projektet uppstått och utvecklats. En viktig startpunkt var den utredning om skånska profilprodukter som Sven-Olle genomförde åt Region Skåne för några år sedan. En annan inspirationskälla var manifestet ”Det nya nordiska Köket”.

–  Som en följd av ovanstående presentationer uppstod en livlig diskussion om aktuella utvecklingstendenser på matområdet. Diskussionen var nyansrik men stor enighet förelåg om att begrepp som ”närrodlat” och närproducerat” fått stor aktualitet på den senaste tiden. Samma sak om råvarornas betydelse för god mat och en god måltid. Detta är faktorer som direkt talar för vårt projekt.

3.    Fortsättningen
Mötet var enigt om att fortsätta arbetet.
Snabbhet är viktigt, det vore därför bra med ett symposium redan 2008.
En eventuell bok bör komma efter symposiet. Bokprojekt är delikata, då de så snabbt blir omoderna idag. Det skall då inte vara en debattskrift, utan en faktaspäckad bok som håller över tid. En historisk genomgång, men med en tyngdpunkt på råvaror, smak och gastronomi rekommenderades.
Matens vikt ur hållbarhetsperspektiv, näringsperspektiv och njutningsperspektiv kan finnas med, och både tradition/er och förnyelse måste finnas med.
Vikten av att lösa den svåra frågan med att ha en vetenskaplig bas, men ändå få uppmärksamhet och sälja biljetter till arrangemanget betonades. Kultur, råvaror, smak är nyckelord som samtidigt kan ge den tydliga begränsning som krävs för ett lyckat symposium.

4.    Finansiering Finansiering måste sökas från andra håll än nordiska ministerrådet i nuläget.
Prisnivå för deltagande bör ligga på c:a 4000 SEK inkl måltider men utan övernattning. Tre alternativ: enbart deltagande, deltagande+bankett samt deltagande+bankett+övernattning kan erbjudas.
Målet är 200 deltagare.

Dokumentationen bör ske med en duktig vetenskapsournalist som sammanställer materialet. Dessutom kan inspelning av symposiet på video vara ett sätt att dokumentera symposiet.

Sponsorer. Föreslogs att arbeta med många sponsorer som kan bidra med relativt små belopp, men betydelsen av att arbeta med de större företagen betonades också. Sponsorer kan även delas in i olika kategorier (guld 50 000, silver 25 000 och brons 10 000): Förslag på företag:
LRF
Lantmännen
Electrolux
Tine
Orkla
Arla
IKEA
Nurtura
Kavli
Findus
Danske slakterier
Atria
Valio
Milko
Norrmejerer
Skånemejerier
Culinar
Santa Maria
Spendrups
Carlsberg
Bröndum
ICA
KF
Orrefors
Tetra Pak
Elopak
Norsk embalasje

Alla i Nätverket uppmanades att fundera över fler sponsorer.

5.    Målgrupper. Förslag på målgrupper:
Producenter
Handel
Livsmedelsindustri
Branschorganisationer
LRF
SHR
SKF
Konsumentorganisationer
Akademier och Vänföreningar
Universitet och Högskolor

Politiker och Ministrar
Nordiska Ministerrådet
Myndigheter
Sponsorer
Press och Media

Alla i Nätverket uppmanades att fundera över målgrupperna.

6.    Innehåll i symposiet. Ett spektakulärt arrangemang, gärna på Voksenåsen. Preliminärt datum v 41 2008, tor-fre 9-10 oktober. Beslöts att använda ”Symposiet Nordiska Måltiden” som arbetsnamn. Behovet av en slagkraftig titel fastslog. En duktig inledare som kan förklara syftet och en bra moderator är viktig för framgången. Arrangemanget i sig måste kännas originellt och inte som ett traditionellt seminarium. En begränsning av ämnen och föreläsare är nödvändig, liksom att låta experterna komma från olika länder. Som förslag till inledare nämndes Jan Krag Jakobsen och Helle Brödum Karlsen. Som förslag till föredragshållare om de nordiska matkulturerna förslogs Henry Notaker. Deltagarna uppmanades att fundera över namn. Arrangemanget skall föregå från lunch till lunch. Madeleines madteater, DK föreslogs som ett inslag. Kirsten och Sven-Olle träffar Madeleines madteater och diskuterar möjligheterna. Viktigt inte bara med innehållet utan även med hur invitationer o dyl sker. På Voksenåsen finns en matteater som kan användas. Som avslutning och avrundning av symposiet rekommenderades en utfrågning av en (eller flera) producenter, forskare och kockar.

7.    Stornorden eller Norden som fokus? Beslöts att begränsa symposiet till Norden, dock med möjlighet att betona influenserna utifrån då detta är relevant.

8.    Styrgruppen. Beslöts att behålla styrgruppen som den är.

9.    Utförare. Behovet av professionell kompetens för PR och sponsorkontakter betonades. Vikten att skilja på PR-arbete och det praktiska arbetet med kontakter med föreläsare, anmälningar etc. betonades likaså.

10.    Nästa möte i denna styrgrupp bestämdes till 17 november kl 13.00 som en fortsättning på Nätverksmötet i Köpenhamn.

Malmö 2007-09-10

Det här inlägget postades i Protokoll. Bokmärk permalänken.