GN inbjudan Göteborg 2002

Ett akademiskt gastronomiskt nätverk i Sverige

Inbjudan till
Diskussionsmöte i Göteborg
9 oktober 2002

Bakgrund

I Sverige finns ett flertal Gastronomiska Akademier, delvis med olika inriktning för sin verksamhet. Mångfalden gäller givetvis även sättet man arbetar på eftersom de präglas av dess ledamöter. (De individer som sitter i respektive akademi.) Samtidigt finns hos alla ett gemensamt och grundläggande intresse för Gastronomi.

Med en modern term kan vi säga att det finns ett rudiment till ett nätverk av Gastronomiska Akademier bestående av personliga kontakter, ibland djupare och i vissa fall starkare. I vissa fall finns även samma personer i olika Akademier.
(Nätverket är idag uppbyggt på de personliga kontakter som finns, ibland är dessa kontakter djupare och starkare i vissa fall svagare.)

Nätverkstanken i sig bygger på ett nät med jämbördiga parter, både på det individuella planet och på Akademinivån, som utbyter idéer och erfarenhet. Alla både får och ger information. Genom utbytet och kontakterna kommer man varandra närmare och alla parter utvecklas arbetsmässigt och i sin kompetens. Detta bidrar till att Gastronomiska Akademier i Norden mera effektivt skulle kunna arbeta för att befrämja matkulturen i Norden genom att synas mer, vara mer av ett enhetligt ansikte utåt samt kunna vinna stora synergieffekter genom olika typer av samarbete.

Nätverket har ingen överordnad roll som ”överförening” utan alla Akademier och deltagare behåller sin självständighet. Därmed är den viktigaste uppgiften att sprida erfarenheter av det arbete som sker ute i de olika akademierna.

Med grund i de Gastronomiska Akademier vi har idag, har följande förslag till att bilda ett Akademiskt Gastronomiskt Nätverk utvecklats. Syftet skulle vara att befrämja samarbete, kunskapsutveckling och kunskapsspridning. För att starta denna utveckling inbjuds Nordens samtliga Gastronomiska Akademier samt deras Vänföreningar till ett Nätverksmöte.

Målsättning med nätverksmötet

Målsättningen med mötet är:

Att genom diskussioner och möten lära känna varandra bättre.
Att finna gemensamma beröringspunkter och verksamhetsmål.
Att ett nätverk etableras och att kontaktpersoner i varje Akademi/Vänförening utses.
Att en agenda för nätverksarbetet sätts upp.

Mötet kan också diskutera:
Att planera gemensamma aktiviteter exempelvis symposier och utställningar.
Att vi gemensamt beslutar om årliga nätverksmöten och att ansvariga utses.
Att etablera ett arbetsutskott, som får ansvar för gemensamma intressen. T.ex. ett marknadsföringsorgan.
Att utbyta stadgar, verksamhetsöversikter och annat material.
Att arbeta för att Akademierna blir remissorgan.
Att arbeta för att utbildningen och forskningen inom gastronomin, måltiden, befrämjas på alla plan.
Att befrämja allmänhetens kunskaper och intresse för gastronomi, mat-, dryck och måltidskunskap.

Förslag till dagsprogram och diskussionspunkter

Programmet är tänkt ha följande agenda:

09.00
samling med kaffe och tillbehör

10.00
Inledning med tankar om bakgrunden till dagens möte, samt om ett eventuellt bildande av nätverk. SO och Alf

10.30.
Presentation av Akademierna och Vänföreningarna. 5 min per akademi
– syfte
– målsättning
– ledamöter
– aktiviteter

12.00
Buffélunch med fri och bestämd placering på SAS Radisson Park Avenue Hotel.

14.00
Diskussion om intresse och genomförande.
Att finna gemensamma beröringspunkter och verksamhetsmål?
Vad finns det för fördelar respektive nackdelar med att ha ett akademiskt gastronomiskt nätverk?
Att ett nätverk etableras och att kontaktpersoner i varje Akademi/Vänförening utses?
Att ett syfte för nätverket definieras?
Arbetsformer inom Nätverket, (detta gäller till stor del praktiska frågor om hur vi träffas, sammankallande, deltagande &c)
Att vi gemensamt beslutar om årliga nätverksmöten och att ansvariga utses?
Att en agenda för nätverksarbetet sätts upp?

16.00
Diskussion om eventuellt intresse: (Vänföreningarna träffas ev. separat)
Att planera gemensamma aktiviteter exempelvis symposier och utställningar?
Att etablera ett arbetsutskott, som får ansvar för gemensamma intressen. T.ex. ett marknadsföringsorgan
Att arbeta för att Akademierna blir remissorgan?
Att arbeta för att utbildningen och forskningen inom gastronomin, måltiden, befrämjas på alla plan?
Att befrämja allmänhetens kunskaper och intresse för gastronomi, mat-, dryck och måltidskunskap?
Att utbyta stadgar, verksamhetsöversikter och annat material?
Nästa möte?

17.00
Avslutning

19.00
Gåsamiddag hos Landshövding Göte Bernhardsson på Residenset.
Värd för middagen är Västra Gastronomiska Akademien.

Deltagare vid nätverksmötet

De som inbjuds att delta i mötet är de fem svenska Gastronomiska Akademierna, den Danska samt företrädare för embryona i Finland, Norge och på Island samt de Vänföreningar, fyra stycken, som några av dessa Akademier har. 3-4 st från varje Akademi/vänförening
Konkret innebär detta följande :

Danska Gastronomiska Akademin
Gastronomiska Akademien i Stockholm, med vänförening
Finländska
Isländska
Måltidsakademien, med vänförening
Norrländska Gastronomiska Akademin
Norska
Skåneländska Gastronomiska Akademien, med vänförening
Västra Gastronomiska Akademin, med vänförening

Tidpunkt för mötet

Nätverksmötet äger rum i Göteborg Lördagen 9 oktober 2002 med Västra Gastronomiska Akademin som värd.

Att välja den 9/11 får oss osökt att tänka på den stundande helgen, Mårten, som infaller dagen efter då vi bör äta den sedvanliga gåsamiddagen med snittar, svartsoppa, lutfisk, gåsstek samt mandelmusslor med sylt och vispgrädde.

Praktiska frågor

För att göra detta möte möjligt har Västra Gastronomiska Akademin tagit på sig ansvaret för genomförandet. Det innebär att alla kostnader för möte, måltider &c betalas av Västra Gastronomiska Akademien medan (vi) alla tillresta själva står för (vår) resa och (vårt) uppehälle (till Göteborg samt övernattning). Park Avenue Hotell har genom Västra Gastronomiska Akademins försorg lovat att ställa upp med subventionerade rumspriser. Information om detta kommer senare.

Vem skall de vända sig till? De får ett bokningsnummer att uppge vid beställning hos Park.
Vem står för inbjudan, är initiativet till inbjudan Ert eller är det vårt gemensamma? Vi tänkte att Skåneländska och Västra skulle stå som inbjudare på lika villkor. Det låter bra alltsammans. Då gör vi så!

1. Vid detta första möte står Västra Akademin för kostnaderna för lokaler och mat och dryck, vilket vi uppskattar mycket, men detta kan också orsaka problem om någon eller några Akademier inte har råd till motsvarande utgifter när de skall hålla i arrangemanget. Vore det därför inte bättre om var och en betalar för sig själv?
Det är ju alltid ett problem, men jag tycker att eftersom detta är första gången så kan vi gott stå för fiolerna, då det ökar chansen att alla skall komma, även om de har en skral ekonomi i uppstartandefasen. Dock får detta tas upp till diskussion om vad som skall vara gängse ordning i framtiden. Vi har till största delen sponsrat detta så kostnaden för oss blir inte så stor.

2. När nu ledamöter från Finland och Island också inbjuds kan det bli problem med språket. Speciellt finnar har mycket svårt för att förstå danska. Vore det inte i så fall bättre att vi gör som många andra nordiska organisationer att vi går över till engelska?
Kanske är finnarna svenskspråkiga, och islänningarna danskspråkiga men det är en fråga vi får ta upp med respektive representanter alternativt så kan vi ordna en personlig tolk till var och en som behöver det.

3. Kotterier måste undvikas och därför bör alla bordsplaceras vid alla tillfällen så att de blandar sig med varandra.
Vi brukar vid västra akademins måltidskalas se till att bordsplaceringen blir så att alla skall har största möjliga nytta av sina bordsgrannar och att de även kan tänkas trivas med varandra såväl socialt som åldersmässigt. Vid lunchen kanske man kan åöacera åresesarna för sig, sekreterarna för sig, osv osv!

4. Jag vill igen betona vikten av att alla medverkar som likvärdiga Akademier och ledamöter och att storebrorsfasoner inte får förekomma!
Naturligtvis skall det vara så! OK!
5. Akademierna skall presentera sina syften – specificering av profilen, historia, ledamöter mm
kl. 10.30 lördag fm. OK!

6. En annan punkt vore kanske att låta Vänföreningarna ha en egen session där de kan diskutera sina punkter, som i viss mån skiljer sig från Akademiernas.
Det viktigaste är att Akademierna kommer ihop. Får vi det att fungera kommer nätverket för vänföreningarna att bli bra efteråt. Målet för mötet måste vara Akademierna.

Det här inlägget postades i Protokoll. Bokmärk permalänken.