GN inbjudan Göteborg 2002

Ett akademiskt gastronomiskt nätverk i Sverige

Inbjudan till
Diskussionsmöte i Göteborg
9 oktober 2002

Bakgrund

I Sverige finns ett flertal Gastronomiska Akademier, delvis med olika inriktning för sin verksamhet. Mångfalden gäller givetvis även sättet man arbetar på eftersom de präglas av dess ledamöter. (De individer som sitter i respektive akademi.) Samtidigt finns hos alla ett gemensamt och grundläggande intresse för Gastronomi.

Med en modern term kan vi säga att det finns ett rudiment till ett nätverk av Gastronomiska Akademier bestående av personliga kontakter, ibland djupare och i vissa fall starkare. I vissa fall finns även samma personer i olika Akademier.
(Nätverket är idag uppbyggt på de personliga kontakter som finns, ibland är dessa kontakter djupare och starkare i vissa fall svagare.)

Nätverkstanken i sig bygger på ett nät med jämbördiga parter, både på det individuella planet och på Akademinivån, som utbyter idéer och erfarenhet. Alla både får och ger information. Genom utbytet och kontakterna kommer man varandra närmare och alla parter utvecklas arbetsmässigt och i sin kompetens. Detta bidrar till att Gastronomiska Akademier i Norden mera effektivt skulle kunna arbeta för att befrämja matkulturen i Norden genom att synas mer, vara mer av ett enhetligt ansikte utåt samt kunna vinna stora synergieffekter genom olika typer av samarbete.

Nätverket har ingen överordnad roll som ”överförening” utan alla Akademier och deltagare behåller sin självständighet. Därmed är den viktigaste uppgiften att sprida erfarenheter av det arbete som sker ute i de olika akademierna.

Med grund i de Gastronomiska Akademier vi har idag, har följande förslag till att bilda ett Akademiskt Gastronomiskt Nätverk utvecklats. Syftet skulle vara att befrämja samarbete, kunskapsutveckling och kunskapsspridning. För att starta denna utveckling inbjuds Nordens samtliga Gastronomiska Akademier samt deras Vänföreningar till ett Nätverksmöte.

Målsättning med nätverksmötet

Målsättningen med mötet är:

Att genom diskussioner och möten lära känna varandra bättre.
Att finna gemensamma beröringspunkter och verksamhetsmål.
Att ett nätverk etableras och att kontaktpersoner i varje Akademi/Vänförening utses.
Att en agenda för nätverksarbetet sätts upp.

Mötet kan också diskutera:
Att planera gemensamma aktiviteter exempelvis symposier och utställningar.
Att vi gemensamt beslutar om årliga nätverksmöten och att ansvariga utses.
Att etablera ett arbetsutskott, som får ansvar för gemensamma intressen. T.ex. ett marknadsföringsorgan.
Att utbyta stadgar, verksamhetsöversikter och annat material.
Att arbeta för att Akademierna blir remissorgan.
Att arbeta för att utbildningen och forskningen inom gastronomin, måltiden, befrämjas på alla plan.
Att befrämja allmänhetens kunskaper och intresse för gastronomi, mat-, dryck och måltidskunskap.

Förslag till dagsprogram och diskussionspunkter

Programmet är tänkt ha följande agenda:

09.00
samling med kaffe och tillbehör

10.00
Inledning med tankar om bakgrunden till dagens möte, samt om ett eventuellt bildande av nätverk. SO och Alf

10.30.
Presentation av Akademierna och Vänföreningarna. 5 min per akademi
– syfte
– målsättning
– ledamöter
– aktiviteter

12.00
Buffélunch med fri och bestämd placering på SAS Radisson Park Avenue Hotel.

14.00
Diskussion om intresse och genomförande.
Att finna gemensamma beröringspunkter och verksamhetsmål?
Vad finns det för fördelar respektive nackdelar med att ha ett akademiskt gastronomiskt nätverk?
Att ett nätverk etableras och att kontaktpersoner i varje Akademi/Vänförening utses?
Att ett syfte för nätverket definieras?
Arbetsformer inom Nätverket, (detta gäller till stor del praktiska frågor om hur vi träffas, sammankallande, deltagande &c)
Att vi gemensamt beslutar om årliga nätverksmöten och att ansvariga utses?
Att en agenda för nätverksarbetet sätts upp?

16.00
Diskussion om eventuellt intresse: (Vänföreningarna träffas ev. separat)
Att planera gemensamma aktiviteter exempelvis symposier och utställningar?
Att etablera ett arbetsutskott, som får ansvar för gemensamma intressen. T.ex. ett marknadsföringsorgan
Att arbeta för att Akademierna blir remissorgan?
Att arbeta för att utbildningen och forskningen inom gastronomin, måltiden, befrämjas på alla plan?
Att befrämja allmänhetens kunskaper och intresse för gastronomi, mat-, dryck och måltidskunskap?
Att utbyta stadgar, verksamhetsöversikter och annat material?
Nästa möte?

17.00
Avslutning

19.00
Gåsamiddag hos Landshövding Göte Bernhardsson på Residenset.
Värd för middagen är Västra Gastronomiska Akademien.

Deltagare vid nätverksmötet

De som inbjuds att delta i mötet är de fem svenska Gastronomiska Akademierna, den Danska samt företrädare för embryona i Finland, Norge och på Island samt de Vänföreningar, fyra stycken, som några av dessa Akademier har. 3-4 st från varje Akademi/vänförening
Konkret innebär detta följande :

Danska Gastronomiska Akademin
Gastronomiska Akademien i Stockholm, med vänförening
Finländska
Isländska
Måltidsakademien, med vänförening
Norrländska Gastronomiska Akademin
Norska
Skåneländska Gastronomiska Akademien, med vänförening
Västra Gastronomiska Akademin, med vänförening

Tidpunkt för mötet

Nätverksmötet äger rum i Göteborg Lördagen 9 oktober 2002 med Västra Gastronomiska Akademin som värd.

Att välja den 9/11 får oss osökt att tänka på den stundande helgen, Mårten, som infaller dagen efter då vi bör äta den sedvanliga gåsamiddagen med snittar, svartsoppa, lutfisk, gåsstek samt mandelmusslor med sylt och vispgrädde.

Praktiska frågor

För att göra detta möte möjligt har Västra Gastronomiska Akademin tagit på sig ansvaret för genomförandet. Det innebär att alla kostnader för möte, måltider &c betalas av Västra Gastronomiska Akademien medan (vi) alla tillresta själva står för (vår) resa och (vårt) uppehälle (till Göteborg samt övernattning). Park Avenue Hotell har genom Västra Gastronomiska Akademins försorg lovat att ställa upp med subventionerade rumspriser. Information om detta kommer senare.

Vem skall de vända sig till? De får ett bokningsnummer att uppge vid beställning hos Park.
Vem står för inbjudan, är initiativet till inbjudan Ert eller är det vårt gemensamma? Vi tänkte att Skåneländska och Västra skulle stå som inbjudare på lika villkor. Det låter bra alltsammans. Då gör vi så!

1. Vid detta första möte står Västra Akademin för kostnaderna för lokaler och mat och dryck, vilket vi uppskattar mycket, men detta kan också orsaka problem om någon eller några Akademier inte har råd till motsvarande utgifter när de skall hålla i arrangemanget. Vore det därför inte bättre om var och en betalar för sig själv?
Det är ju alltid ett problem, men jag tycker att eftersom detta är första gången så kan vi gott stå för fiolerna, då det ökar chansen att alla skall komma, även om de har en skral ekonomi i uppstartandefasen. Dock får detta tas upp till diskussion om vad som skall vara gängse ordning i framtiden. Vi har till största delen sponsrat detta så kostnaden för oss blir inte så stor.

2. När nu ledamöter från Finland och Island också inbjuds kan det bli problem med språket. Speciellt finnar har mycket svårt för att förstå danska. Vore det inte i så fall bättre att vi gör som många andra nordiska organisationer att vi går över till engelska?
Kanske är finnarna svenskspråkiga, och islänningarna danskspråkiga men det är en fråga vi får ta upp med respektive representanter alternativt så kan vi ordna en personlig tolk till var och en som behöver det.

3. Kotterier måste undvikas och därför bör alla bordsplaceras vid alla tillfällen så att de blandar sig med varandra.
Vi brukar vid västra akademins måltidskalas se till att bordsplaceringen blir så att alla skall har största möjliga nytta av sina bordsgrannar och att de även kan tänkas trivas med varandra såväl socialt som åldersmässigt. Vid lunchen kanske man kan åöacera åresesarna för sig, sekreterarna för sig, osv osv!

4. Jag vill igen betona vikten av att alla medverkar som likvärdiga Akademier och ledamöter och att storebrorsfasoner inte får förekomma!
Naturligtvis skall det vara så! OK!
5. Akademierna skall presentera sina syften – specificering av profilen, historia, ledamöter mm
kl. 10.30 lördag fm. OK!

6. En annan punkt vore kanske att låta Vänföreningarna ha en egen session där de kan diskutera sina punkter, som i viss mån skiljer sig från Akademiernas.
Det viktigaste är att Akademierna kommer ihop. Får vi det att fungera kommer nätverket för vänföreningarna att bli bra efteråt. Målet för mötet måste vara Akademierna.

Publicerat i Protokoll | Kommentarer inaktiverade för GN inbjudan Göteborg 2002

GN program Linköping 2009

Program och dagordning för Nätverksmötet

i Linköping den 6 & 7 mars 2009

Nätverket för de Gastronomiska Akademierna i Norden och dess vänföreningar

Värd: Hagdahlsakademien, HA

Inbjudna organisationer:

Danska Gastronomiska Akademien, DGA; Jan Krag Jacobsen, Kirsten Skovsby

Gastronomiska Akademien, GA: Gunnar Forssell, som har bett Thorsten Andersson komma.

Måltidsakademien, MA: Stephan Rössner, Carl Jan Granqvist, Christina Möller (också Vännerna)

Vännerna, GMV: Magdalena Ribbing (också Lilla Sällskapet), Helen Tallius Myhrman

Skåneländska Gastonomiska Akademien, SGA: Sven-Olle Olsson, Håkan Jönsson och Lennart Englesson

Skåneländska Gastonomiska Akademiens Vänförening, SGAV: Inger Stiltjestrand Svensson och Margaretha Nilsson

Lilla Sällskapet, LS: Lars-Erik Holm,

Västra Gastronomiska Akademien, VGA: Birgitta Rasmusson, Alf Carlsson och Torbjörn Eliasson,

Västra Gastronomiska Akademiens Vänförening, VGAV: Gun Karlsson, Totte Wiberg,

Norges ev blivande Gastronomiska Akademie, NG: Wenche Frölich.

 

Anmälda:

Jan Krag Jacobsen, DGA & SGA

Thorsten Andersson, GA & SGA

Stephan Rössner GA & MA

Carl Jan Granqvist GA & MA, om han har avslutat dansen.

Christina Möller, MA, GMV & LS

Magdalena Ribbing, GMV & LS

Helen Tallius Myhrman, GMV

Sven-Olle Olsson; SGA & SGAV

Håkan Jönsson SGA & MA

Lennart Englesson SGA

Marie Pieplow, SGAV

Gull-Britt Nilsson, SGAV

Birgitta Rasmusson, VGA

Torbjörn Eliasson, VGA

Gun Karlsson, VGAV

Tommy Bergstand, VGAV

Totte Wiberg, VGAV

Ledamöter från Hagdahlsakademien

Björn Eriksson, HA

Martin Lind, HA & GA, endast den 6 mars

Marie Lönneskog Hogstadius, HA (tom lördag förmiddag)

Elisabeth Lagerfelt, HA

Lasse Frisk, HA

Maria Jansén, HA

Inga Wallenquist, HA

Gunnar Lindqvist, HA

Johnny Ludvigsson, HA

Claes-Göran Österlund, HA

Olof Svenfelt, HA

Gunilla Bejbro Högfelt, HA

Viveka Adelswärd, HA

Bengt Sandin, HA

 

har äran att inbjuda till

Nätverksträff för de gastronomiska akademierna och deras vänföreningar

I LINKÖPING FREDAG & LÖRDAG 6-7 mars 2009

FREDAG

Samling kl 12 Linköpings slott

Östgötsk smakpalett med Louise Alenbrand, Östgötamat, med välkomsthälsning av Landshövding Björn Eriksson

Nätverksmöte kl 13-17, med paus för kaffe, ordförande Sven-Olle Olsson

Middag med underhållning kl 19 hos Landshövding Björn Eriksson på Linköpings slott

LÖRDAG

Samling kl 9 i Östgötarummet på Länsmuseet

Miniseminarier om Hagdahls 200-års jubileumsbok och ev visning av ny film om Hagdahl

Kl 10.30 Nätverksmöte

Lunch på Hagdahls kök kl 12 (restaurangen på Länsmuseet)

Avslutning

Ett antal rum är förbokade på First Hotell Linköping på Storgatan 70-76

(några minuters gångavstånd till slott och Länsmuseum)

Pris dubbelrum 1 038 skr, enkelrum 838 skr inkl frukost

Boka på tel 013-13 02 00 eller info.linkoping@firsthotels.se Ange Hagdahlsakademien

Anmälan om deltagande lämnas till Marie Lönneskog Hogstadius

0708-29 08 33 salvetorp@swipnet.se senast den 15 februari 2009

Vi räknar med två personer per akademi och vänförening, fler är välkomna i mån av plats

Program och dagordning

Fredag den 6 mars  kl 13 – 17, (10 organisationer)

Kl 12:00 – 13:00 Linköpings slott, Östgötsk smakpalett med Louise Alenbrand, Östgötamat

Kl 13:00 – 17:00 Nätverksmöte med kaffe (3,5 t)

 • Välkomsthälsning av Sven-Olle Olsson
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • Presentationer av organisationerna, verksamheten och deltagarna, max 3 min/organisation, totalt 30 min
 • Val av styrelse/arbetsgrupp
 • Nästa nätverksmöte, inbjudan från SGA: Malmö – Lund i november 2009

Kl 14:00 – 15:00 Portalen

 • Demonstration av Portalens funktioner VGA (max 20 min)
 • Diskussion och förslag
 • Beslut

Kl 15:00 – 15:30 Kaffe

Kl 15:30 – 17:00 Separata möten för Akademierna och Vänföreningarna, (1,5 t)

 • Nätverkets syfte
 • Samarbete och koordinering kring:
 1. Egna Årsfester, symposier, föreläsningar, utflykter osv
 2. Utmärkelser
 • Samsyn i olika frågor såsom exv: ”Vad är matkvalitet?”
 • Gemensamma aktiviteter för Nätverket

Kl 19:00 Middag med underhållning kl 19 hos Landshövding Björn Eriksson på Linköpings slott

Lördag den 7 mars

Kl 9:00 – 10:30 Östgötarummet på Länsmuseet, Miniseminarier om Hagdahls 200-års jubileumsbok och ev visning av ny film om Hagdahl

Kl 10.30 – 12:00 Nätverksmöte, 1,5 h

 • Uppsummering av gårdagens diskussioner och beslut från Akademierna och Vänföreningarna angående Portalen, samarbete, samsyn och gemensamma aktiviteter för Nätverket
 • Nätverkets framtid
 • Avslutning

Kl 12:00 Lunch på Hagdahls kök, restaurangen på Länsmuseet

 

 

 

Publicerat i Protokoll | Kommentarer inaktiverade för GN program Linköping 2009

GN program Malmö 2009

Program till Nätverksträff för de gastronomiska akademierna i Norden och deras Vänföreningar.

 

Tid: 6 och 7 november 2009

Plats: Kockska huset, Västergatan 2 A, Malmö. Vid ingången finns en skylt Gillessalar. Kockska huset från 1500-talet ligger vid NV hörnet av Stortorget och gränsar till Hotell Kramer, som numera heter Scandic Kramer. I Kockska huset finns restaurang Årstiderna, som drivs av paret Marie och Wilhelm Pieplow. Residenset liksom Rådhuset ligger vid Stortorget och lite bakom detta ligger S:t Petri kyrka från 1300-talet.

 

Program:

Fredagen den 6 november

12:00 Lunch i skånsk anda arrangerat med närproducerade råvaror av ”Smaka på Skåne”. Projektledare Ingar Nilsson kommer att beskriva organisationen och lunchens detaljer. Lunchen är utformad i samarbete med Marie och Wilhelm Pieplow

13:30 Förhandlingar i Nätverket mellan alla deltagare från Akademierna och Vänföreningarna.

13:30 Presentation av Akademierna och Vänföreningarna 5 minuter var.

13:20 Vad är en gastronomisk akademi? Gemensam plattform, viktigt för samarbete. Syfte innehåll och begränsningar. (Se bilaga!)

15:00 Kaffe med förfriskningar

15:30-17:00 Separata förhandlingar inom Akademierna respektive Vänföreningarna.

15:30 Hur utvecklar vi Nätverket och dess Portal? (Se bilaga!)

 

19:00 Traditionell gammaldags skånsk gåsamiddag hos landshövding Göran Tunhammar på Residenset vid Stortorget.

 

Lördagen den 7 november

Inledande presentationer:

9:00 Landshövding Göran Tunhammar: ”Skånsk växtkraft.”

9:15 VD Skånes Livsmedelsakademi Lotta Törner: ”Skåne – navet för ett ledande livsmedelskluster.”

9:30 Fil dr Håkan Jönsson: ”Forskning och högre utbildning inom Mat- och Måltidsområdet i Skåne.”

9:45 Professor Maria Lennernäs: ”Vetenskap, kreativitet och hantverk – ett gastronomiprogram i förändring.”

10:05 Diskussion och frågor

10:30-11:00 Kaffe och förfriskningar

11:00 Avslutande förhandlingar i Nätverket mellan alla deltagare från Akademierna och Vänföreningarna. Hur får vi igång samarbetet inom Nätverket?

12:00 Lunch i halländsk anda arrangerat med närproducerade råvaror av ”Mathalland”. Projektledare Hans Bergsten kommer att beskriva organisationen och lunchens detaljer. Lunchen är utformad i samarbete med Stefan Holmström och Marie och Wilhelm Pieplow.

 

 

Hjärtligt välkomna!

 

Skåneländska Gastronomiska Akademien och dess Vänförening

Sven-Olle R Olsson

Preses

Publicerat i Protokoll | Kommentarer inaktiverade för GN program Malmö 2009

GN förslag Malmö 2004

Förslag att inrätta ett nätverk mellan de vetenskapligt inriktade gastronomiska akademierna i Norden och deras vänföreningar.

 

Bakgrund

I Sverige, Danmark och Finland finns ett flertal Gastronomiska Akademier med lite olika inriktningar för sin verksamhet, men i grunden är de ganska lika vad gäller syfte, mål och arbetssätt. Den mångfald, som finns, gäller bland annat sättet man arbetar på eftersom de präglas av dess ledamöter men alla har ett gemensamt och grundläggande intresse för att utveckla gastronomin på olika plan.

Med en modern term kan vi säga att det finns ett rudiment till ett nätverk av Gastronomiska Akademier bestående av personliga kontakter, ibland djupare och i vissa fall starkare. I vissa fall finns även samma personer i olika Akademier. Nätverkstanken bygger på ett nät med jämbördiga parter, både på det individuella planet och på Akademinivån, som utbyter idéer och erfarenhet. Alla både får och ger information. Genom utbytet och kontakterna kommer man varandra närmare och alla parter utvecklas arbetsmässigt och i sin kompetens. Detta bidrar till att Gastronomiska Akademier i Norden mera effektivt skulle kunna arbeta för att befrämja matkulturen i Norden genom att synas mer, vara mer av ett enhetligt ansikte utåt samt kunna vinna stora synergieffekter genom olika typer av samarbete. Det sistnämnda är nödvändigt för stora frågor av rikskaraktär.

Nätverket har ingen överordnad roll som ”överförening” utan alla Akademier och deltagare behåller sin självständighet. Därmed är den viktigaste uppgiften att sprida erfarenheter av det arbete som sker ute i de olika akademierna.

 

Med grund i de Gastronomiska Akademier vi har idag, har följande förslag till att bilda ett Akademiskt Gastronomiskt Nätverk utvecklats. Syftet skulle vara att befrämja samarbete, kunskapsutveckling och kunskapsspridning.

 

Primär målsättning.

Det primära syftet är att etablera en gemensam plattform utifrån vilken de olika akademierna och dess vänföreningar kan verka individuellt precis som tidigare men framförallt gemensamt för att kunna uppnå större gemensamma mål. Därefter bör vi kunna bli överens om att bilda ett Nätverk för de Nordiska Gastronomiska Akademierna och deras Vänföreningar och tillsätta en arbetsgrupp, som får i uppdrag att utarbeta detaljerna.

 

För att kunna etablera nätverket och den gemensamma plattformen krävs att vi har en samsyn och gemensam värdegrund för mål, syfte, visioner och arbetssätt för akademierna och vänföreningarna. Enkelt uttryckt är vi väl alla överens om att på olika sätt befrämja och utveckla gastronomin på vetenskaplig och konstnärlig grund?

Är vi överens om definitionen att gastronomi och mat- och måltidskunskap är matens och måltidens vetenskap och konst?

Är vi överens om att nätverk är den lämpiga organisationsformen för samarbete?

 

Förslag

För att uppnå detta krävs ett ökat informationsutbyte mellan organisationerna, mellan akademierna, mellan vänföreningarna och mellan akademierna och vänföreningarna. Detta kan uppnås om vi bestämmer

 • att förslaget från ”Restauranger & Storkök” diskuteras och en redaktionsgrupp tillsätts,
 • att akademierna och vänföreningarna fortsätta att träffas årligen så som vi nu gjort i tre år.
 • att akademierna å sin sida och vänföreningarna å sin sida skapar samarbetsgrupper för att diskutera gemensamma angelägenheter.
 • att akademierna och vänföreningarna skapar en gemensam nätportal för hemsidorna.
 • att diskussionforum akademier@yahoogroups.com (Gustaf Lind) aktiveras och att alla akademiledamöter samt styrelseledamöter i vänföreningarna ansluter sig (lind@juridicum.su.se). En diskussionsvillig redaktör eller redaktörsgrupp krävs för att få igång det hela. Vid Stockholmsmötet beslöts att Totte Wiberg, Kerstin Adlén, Gunilla Englund och Helena Tallius-Myhrman skulle vara redaktionsgrupp.
 • att man etablerar och vidmakthåller aktuell information rörande organisationernas stadgar, aktiviteter, ledamöter, funktionärer, adresser, telefonnummer, mailadresser via portalen eller i diskussionsforumet. Torbjörn Eliasson tog tidigare på sig detta via gastronomi.nu. Ansvarig informationsgivare är en person per akademi – utses av resp akademi och meddelas Torbjörn Eliasson.
 • att en arbetsgrupp tillsätts (med utsedd ordförande och sekrerterare) med representanter från de olika akademierna och vänföreningarna, som får till uppgift att undersöka förutsättningarna för etablering av nätverket samt att lägga fram en struktur hur detta nätverk skall se ut och hur det skulle kunna fungera. Detta skall vara klart till nästa nätverksmöte i november 2005.
 • att plats, tid och arrangör för nästa nätverksträff bestäms.

 

 1. Hur kan vi befrämja gastronomin och mat- och måltidskunskapen och vad kan vi vinna med ett nätverkssamarbete?
 • genom att befrämja forskningen med ökat samarbete mellan institutionerna, stimulans för de humanistiska ämnesområdena samt ett paradigmskifte inom konstvetenskaperna och estetiken.
 • genom att stimulera utbildningarna inom alla nivåer.
 • genom att stimulera folks intresse för gastronomi och hälsa, att föra fram måltiden som mänsklighetens viktigaste kulturmanifestation med alla dess mångfacetterade yttringar.
 • Christina Fjellström konstaterade i sin undersökning om måltidsforskningen i Sverige att inga avhandlingar fanns om etnobiologi, kulturgeografi, filosofi med etik och estetik, litteratur och konstvetenskap. Inom Måltidsakademiens sju skäl fanns avhandlingar inom energi, hälsa och kultur, men ytterst få eller inga avhandlingar inom ekonomi, rätt (juridik), skönhet (estetik) och demokrati.

 

 1. Hur arbetar vi i dag med våra visioner och vad kan vi vinna med ett nätverkssamarbete?
 • genom att vara remissorgan för statliga, regionala och kommunala organ?
 • genom samarbeten med statliga, regionala och kommunala organ.
 • genom samarbeten med forskningsinstitutioner, utbildningsanstalter och intresseorganisationer,
 • genom opinionsbildning,
 • genom samarbete med massmedia,
 • genom arrangemang av symposier och kongresser samt deltagande i mässor,
 • genom publicering av böcker,
 • genom utdelning av priser, stipendier och diplom
 • genom högtidsarrangemang
 • genom olika utbildningsarrangemang kopplade till måltidssammankomster
 • genom samarbete och profilering av de olika Akademierna.

 

 1. Vilka övriga områden skulle vi vilja befrämja – eller var finns gastronomins svaga punkter i dag och vad kan vi vinna med ett nätverkssamarbete? (Se A!)
 • Gastronomin i vardagen för barn, vuxna och i storhushåll, vi måste bli lite folkligare och arbeta med all typ av mat,
 • Högre gastronomisk standard för snabbmat och kantinmat (storkök och institutioner) och dess personal,
 • Ökad status för serveringspersonalen,
 • Ökad satsning på smak, gastronomi, livsstil, hälsa och upplevelser, samtidigt som vi slår vakt om den traditionella grunden,
 • Ökad satsning på invandrade matkulturer,
 • Ökad kvalitet och variationsrikedom av råvaror
 • Ökad användning av regional- och lokalproducerade råvaror samt ökad förädlingsgrad
 • Mat och hälsa har idag hög politisk status och vi måste bidra till att öka fokus på måltiden med all sin komplexicitet,
 • Vi kan verka för att sprida information om de olika akademierna med mat- och måltidsinriktning genom att samarbeta med fackpress och andra tidningar.
 • Vi måste höja vår status genom att vara det goda exemplet. Vi har en bred kompetens som vi ska torgföra.
 • Vi måste alltid se till i vårt arbete med måltiden att vi bearbetar och analyserar både
 1. måltidens fem faktorer, nämligen rummet, mötet, produkten, stämningen och styrningssystemet samt
 2. måltidens sju skäl, nämligen ekonomi, energi, hälsa, kultur, rätt, skönhet och demokrati.

 

D. Hur kan ett nätverk se ut och vad är det betingat av?

Bengt-Erik Larsson från Handelshögskolan i Göteborg, organisationskonsult och tillika förre ordförande i Västra Gastronomiska Akademins Vänförening har gjort följande intressanta exposé över Nätverksarbete:

Nätverk kan t ex vara:

 • Personliga
 • Professionella
 • ”sammanflätade styrelser”
 • utläggningsnätverk (”putting out networks”)
 • konstellation
 • byråkratiska nätverk
 • agentnätverk
 • joint ventures eller Capital ventures

Orsakerna till att man arbetar i nätverk kan vara:

 • nödtvång
 • symmetriskt beroende
 • gemensamma intressen
 • intern effektivitet

Enligt Benson, ”Balans i nätverk” karaktäriseras och motiveras nätverksarbete av t ex:

 • att organisationerna är eniga om varandras domän
 • att organisationerna är ideologiskt eniga
 • att organisationerna har positiv värdering av varandras organisation.
 • Att samordningen fungerar bra.


III. Matrikel över Nordens Gastronomiska Akademier år 2004

 

Akademi, Gastronomiska Akademien, , , , Sveavägen 164 G, 113 46 Stockholm, Sverige, tel: 46-8-30 03 45, fax: 46-8-30 03 45, e-post: , hemsida: http://www.gastronomiskaakademien.com/.

Direktör, J Thorsten, Andersson, Ransjö 3407, S-269 93 Båstad, Sverige, tel: 46-431-36 60 40, fax: 46-431-36 61 09, e-post: than@lm.lrf.se, hemsida: .

Sekreterare, Christina, Fjellström, Eriksbergsvägen 12 B, S-752 39 Uppsala, Sverige, tel: 46-18-4712369, fax: 46-18-4712261, e-post: christina.fjellstrom@ihv.uu.se, hemsida: .

 

Vänförening, Gastronomiska Akademiens Vänförening, , , , Härnegatan 33, S-590 74 Ljungsbro, Sverige, tel: 46-13-632 88, fax: 46-13-632 88, e-post: anita.jansson@chello.se, hemsida: http://www.gastronomiskaakademien.com/index_gav.html.

Ordförande, Magdalena, Ribbing, Valhallavägen 149, S-115 31 Stockholm, Sverige, tel: 46-8-660 59 01, fax: , e-post: ribbing.hempel@telia.com, hemsida: .

Kansli, Anita, Jansson, Härnegatan 33, S-590 74 Ljungsbro, Sverige, tel: 46-13-632 88, fax: 46-13-632 88, e-post: anita.jansson@chello.se, hemsida: .

 

Akademi, Skåneländska Gastronomiska Akademien, , , , Box 1021, S-212 10 Malmö, Sverige, tel: 46-40-49 05 35, fax: 46-40-49 66 45, e-post: acad.gastr.scan@telia.com, hemsida: http://www.skga.nu/.

Praeses, Sven-Olle, Olsson, Vannvägen 46, S-212 32 Malmö, Sverige, tel: 46-40-49 05 35, fax: 46-40-49 66 45, e-post: acad.gastr.scan@telia.com, hemsida: .

Tf Sekreterare, Gunnar, Törnquist, Kungsgatan 4, S-252 21 Helsingborg, Sverige, tel: 46-42-24 32 70, fax: 46-42-24 32 74, e-post: gunnar@bistro.se, hemsida: .

 

Vänförening, Skåneländska Gastronomiska Akademiens Vänförening, , Årstiderna, Kockska Huset, Frans Suellsgatan 3, S-211 22 Malmö, Sverige, tel: 46-40-23 09 10, fax: 46-40-703 20, e-post: info@arstiderna.se, hemsida: http://www.skga.nu/.

Ordförande, Marie, Pieplow, Fersens väg 4, S-211 42 Malmö, Sverige, tel: 46-40-23 09 10, fax: 46-40-703 20, e-post: info@arstiderna.se, hemsida: .

Sekreterare, Kerstin, Adlén, Drottningtorget 2 A, S-211 25 Malmö, Sverige, tel: 46-40-97 36 45, fax: , e-post: kerstin.adlen@delta.telenordia.se, hemsida: .

 

Akademi, Västra Gastronomiska Akademien, , , , Box 5004, S-402 28 Göteborg, Sverige, tel: , fax: 46-31-20 78 40, e-post: , hemsida: http://www.vgak.info/.

Preses, Solveig, Björcke, Skeppsbyggaregatan 23, S-418 71 Göteborg, Sverige, tel: , fax: , e-post: Solveig.bjorcke@ped.gu.se, hemsida: .

Sekreterare, Alf, Carlsson, Hedåsgatan 6, S-412 53 Göteborg, Sverige, tel: , fax: , e-post: alfcarlsson@hotmail.com, hemsida: .

Direktör, Torbjörn, Eliasson, Liljeforsgatan 53, S-412 61 Göteborg, Sverige, tel: 46-70-609 62 28, fax: , e-post: tel@connoisseur.se; cookbook@connaisseur.se, hemsida: .

 

Vänförening, Västra Gastronomiska Akademiens Vänförening, , , , Box 5004, S-402 28 Göteborg, Sverige, tel: , fax: 46-31-15 03 16, e-post: vanf@vgak.info, hemsida: http://www.vgak.info/vanf/.

Ordförande, Annerita, Olofsson Jansson, Övre Fogelbergsgatan 3, S-411 28 Göteborg, Sverige, tel: 46-31-13 46 74, fax: , e-post: annerita.jansson@telia.com, hemsida: .

Sekreterare, Totte, Wiberg, Lustgården, Slussgatan 1, S-411 06 Göteborg, Sverige, tel: , fax: , e-post: totte@matlusten.com, hemsida: .

 

Akademi, Måltidsakademien, , , , Box 3115, S-103 62 Stockholm, Sverige, tel: , fax: , e-post: sekreterare@maltidsakademien.se, hemsida: http://www.maltidsakademien.se/.

Ordförande, Leif, Levin, Skytteanum, S-741 74 Uppsala, Sverige, tel: 46-18-13 46 24, fax: , e-post: leif.lewin@statsvet.uu.se, hemsida: .

Vice ordförande, Carl Jan, Granqvist, Saxå Herrgård, S-682 92 Filipstad, Sverige, tel: , fax: , e-post: carl.jan@hellefors.se, hemsida: .

Sekreterare, Gustaf, Lind, Näckrosvägen 43, S-169 37 Solna, Sverige, tel: 46-8-735 74 02, fax: , e-post: gustaf.lind@juridicum.su.se, hemsida: .

 

 

 

 

Vänförening, Måltidsakademiens Vänner, , , , Sörälgsvägen 1, S-712 60 Grythyttan, Sverige, tel: 46-591-340 60, fax: 46-591-140 60, e-post: , hemsida: http://www.maltidsakademien.se/mav/index.htm.

Ordförande, Jan, Hagenfeldt, Skyttegatan 1, S-702 15 Örebro, Sverige, tel: , fax: , e-post: jan.hagenfeldt@telia.com, hemsida: .

Sekreterare, Helena, Tallius Myhrman, Terassvägen 1, S.167 52 Bromma, Sverige, tel: 46-8-257502, fax: 46-8-257532, e-post: helena@talliusmyhrman.se, hemsida: www.talliusmyhrman.se.

 

Akademi, Norrlands Gastronomiska Sällskap & Akademi, , , , ,  Östersund, Sverige, tel: , fax: , e-post: , hemsida: .

Ordförande, Maggi, Mikaelsson, Länsstyrelsen i Jämtlands län, S-831 86 Östersund, Sverige, tel: 46-63-14 62 51, fax: , e-post: maggi.mikaelsson@z.lst.se, hemsida: .

Sekreterare, Ulla, Blomqvist, Kansliet, Samhällsvet fakultetet, Umeå universitet, S-901 87 Umeå, Sverige, tel: 46-90-786 53 21, fax: 46-90-66 75, e-post: ulla.blomqvist@adm.umu.se, hemsida: .

 

Akademi, Det Danske Gastronomiske Akademi, , , , ,  , , tel: 45 39 40 26 80, fax: 45 35 26 56 53, e-post: ct@frokost.com, hemsida: www.gastronomisk-akademi.dk.

President, Claes, Tingström, Egetoften 14, DK 2900 Hellerup, Danmark, tel: 45-39 40 26 80, fax: , e-post: ct@frokost.com, hemsida: www.frokost.com.

Vice President, Jan, Krag Jacobsen, Kastanie Allé 39, DK 3520 Farum, Danmark, tel: 45-44 95 25 54, fax: , e-post: jacobsen@ruc.dk, hemsida: http://www.ruc.dk/komm/Ansatte/vip/jacobsen/.

 

Akademi, Suomen Gastronomien Seura ry, Gastronomernas Förening i Finland, , , , ,  , , tel: , fax: , e-post: , hemsida: http://www.gastronomit.fi/.

Ordförande, Eero, Mäkelä, ,  , , tel: , fax: , e-post: Eeromak@osscom.com, hemsida: .

Sekreterare, Marja-Liisa, Ahjomaa, ,  , , tel: , fax: , e-post: marja-liisa.ahjomaa@unilever.com, hemsida: .

 

, , , Wenche, Frölich, Postbox 8002, N-4068 Stavanger, Norge, tel: 51 83 10 00, fax: 51 83 37 50, e-post: wenche.frolich@nhs.his.no, hemsida: .

 

Sällskap, Lilla Sällskapet, , , , ,  , , tel: , fax: , e-post: , hemsida: http://www.canvas.se/lillasallskapet/start.html.

Ordförande, Lars-Erik, Holm, Rådmansgatan 72, S-113 60 Stockholm, Sverige, tel: 46-8-34 28 45, fax: 46-8-34 28 45, e-post: lars.erik.holm@swipnet.se, hemsida: .

Sekreterare, Gunilla, Englund, Sandelsgatan 35, S-115 33 Stockholm, Sverige, tel: 46-8-660 09 47, fax: 46-8-660 09 47, e-post: dgunilla.englund@swipnet.se, hemsida: .

Vice Sekreterare, Monica, Hörner, Chapmansgatan 3, S-112 36 Stockholm, Sverige, tel: 46-8-650 04 35, fax: , e-post: monica.horner@tele2.se, hemsida: .

 


 1. Deltagare i Nätverksträffen mellan de Nordiska Gastronomiska Akademierna lördagen den 13 november 2004 på Kockska huset och på Residenset i Malmö.

 

Gastronomiska Akademien, ,  ,

Direktör, J Thorsten Andersson, även ledamot i Skåneländska Gastronomiska Akademien

Ledamot, Ralph Edenheim,

Gastronomiska Akademiens Vänförening, ,  ,

Ordförande, Magdalena Ribbing,

Ledamot, Hans-Olof Ramberg,

Västra Gastronomiska Akademien, ,  ,

Preses, Solveig Björcke,

Sekreterare, Alf Carlsson,

Direktör, Torbjörn Eliasson,

son, Magnus Eliasson,

Västra Gastronomiska Akademiens Vänförening, ,  ,

Ordförande, Annerita Olofsson Jansson,

Sekreterare, Totte Wallin,

Måltidsakademien, ,  ,

Vice Ordförande, Carl Jan Granqvist, även ledamot i Gastronomiska Akademien

Styrelseledamot, Christina Möller,

Måltidsakademiens Vänner, ,  ,

Sekreterare, Helena Tallius Myhrman, lämnat återbud

Norrlands Gastronomiska Sällskap & Akademi, ,  ,

Det Danske Gastronomiske Akademi, ,  ,

Vice President, Jan Krag Jacobsen,

Suomen Gastronomien Seura ry, Gastronomernas Förening i Finland, ,  ,

Lilla Sällskapet, ,  ,

Ordförande, Lars-Erik Holm,

Vice sekreterare, Monica Hörner,

Skåneländska Gastronomiska Akademien, ,  ,

Praeses, Sven-Olle Olsson,

Tf Sekreterare, Gunnar Törnquist,

Kassör, Lennart Englesson,

Ledamot, IngaLill Hall,

Hedersledamot, Bengt Holgerson,

Ledamot, Håkan Jönsson,

Ledamot, Ulla-Britt Lentelius,

Hedersledamot, Karl-Erik Olsson, deltager ej i gåsamiddagen

Revisor, Leif Paulsson,

Hedersledamot, Wilhelm Pieplow, Chef de cuisine, deltager ej i gåsamiddagen

Senior, Jan-Öjvind Swahn, även ledamot i Gastronomiska Akademien och Måltidsakademien

Skåneländska Gastronomiska Akademiens Vänförening, ,  ,

Ordförande, Marie Pieplow, krögare Kockska krogen, deltager ej i gåsamiddagen

Sekreterare, Kerstin Adlén,

Vice ordförande, Ingvar Persson,

Styrelseledamot, Inger Stiltjestrand,

Medlem, Ann Björklund,

Medlem, Gull-Britt Nilsson,

Medlem, Thomas Ahlbeck,

Gäster:, , ,  ,

Matkluster,

MatHalland, Projekledare, Hans Bergsten,

Maten i Skåne, Ordförande, Carl Sonesson, deltager ej i gåsamiddagen

Tidning, Restauranger & Storkök,

Chefredaktör, Nils Ellström, deltager lördag middag

Chefredaktör, Lina Wallentinsson, deltager lördag middag

Publicerat i Protokoll | Kommentarer inaktiverade för GN förslag Malmö 2004

GN Prot styrg. Köbenhavn 2007

Nordiskt Gastronomiskt Nätverk

Styrgruppen för det nordiska måltidsprojektet.

Anteckningar förda vid möte den 17 november i Köpenhamn,

Närvarande: Sven-Olle R Olsson, Christina Möller, Kirsten Skovsby, Jan Krag Jacobsen, Birgitta Rasmusson, Thorsten Andersson, adjungerad Magdalena Ribbing.

Inbjudna: Hans Bergsten, Nikolaj Davidsen.

Nikolaj Davidsen från Madeleines Madteater-laboratorium hade fått uppdraget att tänka kring den nya nordiska måltiden. Som en av två projektledare i Madeleines Madteater hade han tagit kontakt med ett brett nätverk och kommit fram till en del tankar redovisade i ett vackert bildspel.

 1. Viktigt att skilja ut detta projekt så tydligt som möjligt från andra liknande.
 2. Fas 1:
 3. Råvaran i centrum är superviktigt. Vilken effekt har råvaran på människan och tvärtom?
 4. En klar vision ska formuleras lättöverskådligt.
 5. Tre betydelsefulla begrepp: historisk tolkning, nutidsförståelse, framtidsförhoppning.
 6. Förmedla och sammanfatta nordiska ”spisedialekter” med vilket menas matkultur, varför vi äter det vi äter.
 7. Fokusområden: natur och kultur, vilket inflytande har respektive område på maten? Råvarans inflytande på natur och på kultur. Biologi, natur och människa, landskap och klimat. Vad har varit globalt och vad har varit nationellt? Vad är lokalt? När förståelsen för allt detta finns är det dags för fas 2:
 8. Vilken är visionen för den nya nordiska måltiden, som kan kallas de nya nordiska matvanorna? Måltiden i sig har ingen konsekvens, men blir en vana – alla ska nås genom identitet i måltiden och ska ges råd därtill.
 9. Problem: våra mödrar lär oss inte längre att laga mat. Barnen måste ges nya matvanor: fetma, allergier, oro ökar snabbt och orsaker därtill kan finnas i för få måltider, för mycket fett, för mycket socker. Kvalitet är inte samma sak som att allt är likadant. Vi förrycker klimatbalansen.
 10. Individuellt kan vi göra skillnad, vi kan påverka, vi kan ta hänsyn till energianvändningen. Lång framförhållning är viktig. Det gäller också att ge kunskap om årstidernas skilda varor och deras variationer.
 11. Slutsats: för att nå resultat behövs samstämda arbetsmetoder, gemensamma verktyg och en stram arbetsledning. Undervisningsmaterial, handböcker, skolan, nordiska ministerier, TV. Nätet, livsstil.
 12. Kommentarer: Jan Krag Jacobsen: Individen upplever råvaran genom kulturen. Nikolaj Davidsen: Många menar att en hälsotrend är på väg, liksom att mat ska kunna spåras till sitt ursprung. Christina Möller: Nikolaj beskriver måltiden totalt men projektet handlar om råvaran. Kirsten Skovsby: Energisparande och naturresursbevarande är viktigt i dag. Matlagning och råvaruhantgering lärdes förr i hemmen, man fick kunskap i att hålla hus, hushålla, i dag har den försvunnit. Jan Krag Jacobsen: Kulinarisk och gastronomisk kompetens kräver kunskap – vi måste lära oss detta. Hans Bergsten: Gastronomin ska bana väg för smaken – nu är tanken att vi ska gå in på bredden. Kirsten Skovsby: Det är eliten som skapar trenderna men det betyder inte att vi ska avstå från att påverka. Birgitta Rasmusson: Vi får inte glömma att det är nya tider, och att nya råvaror behövs till den nya tidens mat; vi går mot mer färdig mat, kyld och fryst, allt färre klagar mat hemma. Jan Krag Jacobsen: Realt har trender skapats och blivit positiva; exempel choklad där en kunskapsmässig kräsenhet nu finns hos allt fler, eller öl som allt fler kräver i god kvalitet – och det är bra! Sven-Olle R Olsson: Vi kan konstatera att at Nikolajs idéer och tankestrukturer överensstämmer med projektets tanke. Birgitta Rasmusson: Paneldiskussionen måste bli det viktigaste programinslaget. Jan Krag Jacobsen: Vi borde skapa ett symposium som samlar alla tankar om det nordiska köket. Sven-Olle R Olsson: övriga projekt har inte gått ner på djupet som detta gör. Christina Möller: Det är flera andra projekt igång på Voksenåsen och vi måste se till att vårt kommer fram.
 13. Dags för ännu en del av underarbetet till projektet: Hans Bergsten ritade en ovan med tre ord: natur, rötter, kultur. Från dessa ord utgick besläktade begrepp, naturen fick gastronomi, rötterna fick måltid, kultur fick industri, identitet, beskriva och definiera. Hur ska identiteten se ut och hur ska den beskrivas, frågade Hans Bergsten. Vi måste bygga detta starkt. Vi skapar en grund genom att tillhandahålla verktygen. Vi ska sträva efter att få föreläsare som kan spetsa till frågorna.
 14. Kommentarer: Thorsten Andersson: Projektet känns angeläget och viktigt, ändå är jag bekymrad, det finns ingen gemensam uppfattning om det, och det är osannolikt att vi ska hinna få det klart till det planerade datumet 8-9 oktober. Risk finns att vi hamnar i detaljer. Det viktiga är att fånga upp utvecklingstendenserna. Kanske ett etappmöte kan vara en lösning, ett miniseminarium med nätverket och en del av de tänkta föredragshållarna för att se om planerna håller. Hans Bergsten: Ett skäl till att begäran om pengar till projektet än en gång avslogs kan vara otydligheten i ansökan. Man skulle tydliggöra att det har med övriga projekt att göra. Magdalena Ribbing: Något måste göras spektakulärt för att projektet ska bli intressant för medierna, och därmed spridas till allmänheten; låt 500 skolbarn vara med på Voksenåsen i kockmössor med nordiska råvaror i händerna och låt dem på ett basplan tillreda enkla rätter med hjälp av stjärnkockar. Barnen är framtiden och de som ska ändra livsstil till något bättre. Hans Bergsten: Bjud in slutanavändarna (konsumenterna) i processen. Sven-Olle R Olsson: Vi fattar beslut om att göra en ny ansökan med grundval av ansökan nummer 2. Fokus ska vara mer på råvaror och kultur. Hans Bergsten fick uppdraget att skriva ansökan med Christina Möller. Ansökningstiden går ut 16 december.
 15. Beslöts att planera en liten konferens enligt Thorsten Anderssons förslag. Beslöts att skicka en delegation: Christina Möller, Carl-Jan Granqvist, Magdalena Ribbing till Nordenministern Cristina Husmark Pehrsson.
 16. Avslutades mötet.

Vid pennan: Magdalena Ribbing

 

Publicerat i Protokoll | Kommentarer inaktiverade för GN Prot styrg. Köbenhavn 2007

GN dagordning Köbenhavn 2007

Netværksmøde mellem de nordiske gastronomiske akademier og venneforeningerne 2007

 Dato:             Fredag den 16. november og lørdag den 17. november 2007

Sted:              Kost & Ernæringsforbundet, Nørre Voldgade 90, 1358 København K

1                    Velkomst v/ præsidenten for Det Danske Gastronomiske Akademi Lektor Jan Krag Jacobsen

2                    Godkendelse af dagsorden

3                    Godkendelse af protokol fra mødet 13-14. okt. 2006

4                    Valg

Til formand for mødet.  Forslag Sven-Olle Olsson.

Til sekretær for mødet. Forslag en som forstår og skriver svensk

5                    Præsentation af mødedeltagerne og deres organisation, herunder kort hvad der bedrevet siden sidst

6                    ARBETSUTSKOTT

Sven-Olle Olsson er valg som formand for gruppen og er på valg igen i 2008. Øvrige gruppe medlemmer er Carl Jan Granqvist, Marie-Louise Danielsson-Tham, Torbjörn Eliasson och Jan Krag Jacobsen/Kirsten Skovsby.

7                    PORTAL

8                    Økonomi

Økonomi for portalen

Økonomi for netvætværket generelt

9                    PROJEKT

Det nye nordiske måltid, profilering af råvarer og madkultur

Hvad er der sket siden sidst og hvordan kommer vi videre?

 

Styrgruppe och landsrepræsentanter:
fil dr Sven-Olle R Olsson, gryphon.hb@telia.com, ordf
agronom Thorsten Andersson, than@lm.lrf.se/ agronom Hans Bergsten, hans@mathalland.org, primärproduktion (PP) & småskalig PP
fil dr Håkan Jönsson, hakan.jonsson@etn.lu.se, etnologi (E)
provkökschef (PKC) Christina Möller, christina.moeller@bostream.nu, måltidskunskap (MK), industri (I), handel (H)
provkökschef Birgitta Rasmusson, birgitta.rasmusson1@bredband.net, MK, I, H
prof Carl Jan Granqvist, carl.jan@hellefors.se, matkonst, ambassadör NNM
prof Sven-Olof Isacsson, Sven-Olof.Isacsson@med.lu.se/ prof Stephan Rössner, stephan.rossner@ki.se, medicin, hälsa
prof Peter Lundqvist, peter.lundqvist@jbt.slu.se/ prof Roland von Bothmer, roland.von.bothmer@vv.slu.se, SLU-Alnarp, PP
arbetsmarknadschef Kirsten Skovsby, ks@kost.dk/ lektor Jan Krag Jacobsen, jacobsen@ruc.dk, PP, MK, Danmark
prof Wenche Frölich, wenche.frolich@uis.no, MK, näringslära (NL), Norge
tekn dr Svante Svensson, svante.svensson@orklafoods.no, livsmedelsteknik
prof Matti Räsänen, m-r.rasanen@netsonic.fi, E, Finland
fil dr Laufey Steingrímsdóttir, laufey@lbhi.is, NL, PP, mathistoria, Island
10                  Næste møde

Arrangeres af Hagdahlsakademien i Linköping, den 17 – 18 oktober 2008

11                  Eventuelt

Publicerat i Protokoll | Kommentarer inaktiverade för GN dagordning Köbenhavn 2007

GN prot Barsebäck 2007

Närvarande: Thorsten Andersson, Wenche Frölich, Håkan Jönsson, Christina Möller, Sven-Olle R Olsson, Birgitta Rasmusson, Svante Svensson och Kirsten Skovsby

1.    Välkomsthälsning Sven-Olle förklarade mötet öppnat, hälsade deltagarna välkomna och betonade vikten av dagens möte.

2.    Introduktion
–  Värden på Barsebäcks Strand AB, Kenneth Ingelsson, presenterade sig själv , sin karriär och sitt nuvarande företag. Hans glädje att han kommit tillbaka till en plats där hans familj hade rötter sedan 1600-talet gick inte att ta miste på.

–  Även deltagarna i mötet presenterade sig för varandra.

–  På begäran av framförallt de deltagare som var nya i sammanhanget gav Sven-Olle en översikt av hur projektet uppstått och utvecklats. En viktig startpunkt var den utredning om skånska profilprodukter som Sven-Olle genomförde åt Region Skåne för några år sedan. En annan inspirationskälla var manifestet ”Det nya nordiska Köket”.

–  Som en följd av ovanstående presentationer uppstod en livlig diskussion om aktuella utvecklingstendenser på matområdet. Diskussionen var nyansrik men stor enighet förelåg om att begrepp som ”närrodlat” och närproducerat” fått stor aktualitet på den senaste tiden. Samma sak om råvarornas betydelse för god mat och en god måltid. Detta är faktorer som direkt talar för vårt projekt.

3.    Fortsättningen
Mötet var enigt om att fortsätta arbetet.
Snabbhet är viktigt, det vore därför bra med ett symposium redan 2008.
En eventuell bok bör komma efter symposiet. Bokprojekt är delikata, då de så snabbt blir omoderna idag. Det skall då inte vara en debattskrift, utan en faktaspäckad bok som håller över tid. En historisk genomgång, men med en tyngdpunkt på råvaror, smak och gastronomi rekommenderades.
Matens vikt ur hållbarhetsperspektiv, näringsperspektiv och njutningsperspektiv kan finnas med, och både tradition/er och förnyelse måste finnas med.
Vikten av att lösa den svåra frågan med att ha en vetenskaplig bas, men ändå få uppmärksamhet och sälja biljetter till arrangemanget betonades. Kultur, råvaror, smak är nyckelord som samtidigt kan ge den tydliga begränsning som krävs för ett lyckat symposium.

4.    Finansiering Finansiering måste sökas från andra håll än nordiska ministerrådet i nuläget.
Prisnivå för deltagande bör ligga på c:a 4000 SEK inkl måltider men utan övernattning. Tre alternativ: enbart deltagande, deltagande+bankett samt deltagande+bankett+övernattning kan erbjudas.
Målet är 200 deltagare.

Dokumentationen bör ske med en duktig vetenskapsournalist som sammanställer materialet. Dessutom kan inspelning av symposiet på video vara ett sätt att dokumentera symposiet.

Sponsorer. Föreslogs att arbeta med många sponsorer som kan bidra med relativt små belopp, men betydelsen av att arbeta med de större företagen betonades också. Sponsorer kan även delas in i olika kategorier (guld 50 000, silver 25 000 och brons 10 000): Förslag på företag:
LRF
Lantmännen
Electrolux
Tine
Orkla
Arla
IKEA
Nurtura
Kavli
Findus
Danske slakterier
Atria
Valio
Milko
Norrmejerer
Skånemejerier
Culinar
Santa Maria
Spendrups
Carlsberg
Bröndum
ICA
KF
Orrefors
Tetra Pak
Elopak
Norsk embalasje

Alla i Nätverket uppmanades att fundera över fler sponsorer.

5.    Målgrupper. Förslag på målgrupper:
Producenter
Handel
Livsmedelsindustri
Branschorganisationer
LRF
SHR
SKF
Konsumentorganisationer
Akademier och Vänföreningar
Universitet och Högskolor

Politiker och Ministrar
Nordiska Ministerrådet
Myndigheter
Sponsorer
Press och Media

Alla i Nätverket uppmanades att fundera över målgrupperna.

6.    Innehåll i symposiet. Ett spektakulärt arrangemang, gärna på Voksenåsen. Preliminärt datum v 41 2008, tor-fre 9-10 oktober. Beslöts att använda ”Symposiet Nordiska Måltiden” som arbetsnamn. Behovet av en slagkraftig titel fastslog. En duktig inledare som kan förklara syftet och en bra moderator är viktig för framgången. Arrangemanget i sig måste kännas originellt och inte som ett traditionellt seminarium. En begränsning av ämnen och föreläsare är nödvändig, liksom att låta experterna komma från olika länder. Som förslag till inledare nämndes Jan Krag Jakobsen och Helle Brödum Karlsen. Som förslag till föredragshållare om de nordiska matkulturerna förslogs Henry Notaker. Deltagarna uppmanades att fundera över namn. Arrangemanget skall föregå från lunch till lunch. Madeleines madteater, DK föreslogs som ett inslag. Kirsten och Sven-Olle träffar Madeleines madteater och diskuterar möjligheterna. Viktigt inte bara med innehållet utan även med hur invitationer o dyl sker. På Voksenåsen finns en matteater som kan användas. Som avslutning och avrundning av symposiet rekommenderades en utfrågning av en (eller flera) producenter, forskare och kockar.

7.    Stornorden eller Norden som fokus? Beslöts att begränsa symposiet till Norden, dock med möjlighet att betona influenserna utifrån då detta är relevant.

8.    Styrgruppen. Beslöts att behålla styrgruppen som den är.

9.    Utförare. Behovet av professionell kompetens för PR och sponsorkontakter betonades. Vikten att skilja på PR-arbete och det praktiska arbetet med kontakter med föreläsare, anmälningar etc. betonades likaså.

10.    Nästa möte i denna styrgrupp bestämdes till 17 november kl 13.00 som en fortsättning på Nätverksmötet i Köpenhamn.

Malmö 2007-09-10

Publicerat i Protokoll | Kommentarer inaktiverade för GN prot Barsebäck 2007

GN prot. Stockholm 2010

Nordiskt Gastronomiskt Nätverk

Stockholmsmöte med utökat presidium tisdagen den 23 mars på Vinkällaren Grappe under ordförandeskap av Sven-Olle Olsson (SGA).

Deltagare: Magnus Gröntoft (HA), Christina Möller (MA), Inger Stiltjestrand-Svensson (SGAV), Gun Karlsson (VGAV), Alf Carlsson (VGA), Björn Lindberg (LS), Gunnar Forssell (GA), Magdalena Ribbing (GMV & mötesantecknare).

Mötet inleddes med lunch i Grappes sällskapslokal. Ami Hovstadius från Visit Sweden deltog på inbjudan från GMV och berättade om sin organisations uppdrag från näringsliv och regeringen i lika delar om att skapa engagemang för Sverige som matland.

Förhandlingarna hölls i Grappes Akademierum och präglades av bekymmer över nätverkets framtid. Innan detta ämne togs upp gav Christina Möller en aktuell presentation Måltidsakademien. Därefter fick varje deltagare ge sin syn på Nätverket och Portalen. Alla organisationer var eniga i att de årliga Nätverksmötena är betydelsefulla för Akademierna och Vänföreningarna och att man vill fortsätta detta samarbete. Därpå vidtog den livliga diskussionen om Portalen, Nätverkets största bekymmer trots att tekniken finns och är i stort sett färdigutvecklad i Portalen. Eftersom personella resurser saknas hos flertalet nätverksmedlemmar för uppehållande av effektiv information i Portalen, vilket har varit syftet från början, beslöts efter diskussion att lägga Portalen på is till det ordinarie nätverksmötet som hålls i Stockholm i november. Då bör ett definitivt beslut tas om Portalens existensberättigande.

Mötet beslöt att alla akademier, sällskap och vänföreningar som är medlemmar i Nätverket ska länka till alla övrigas hemsidesadresser i en särskild och för alla likadan ruta på sin egen hemsida. Därmed kan varje intresserad ledamot och medlem i nätverket gå in på varje annan organisations sida och hämta information, alltså det som är ett huvudsyfte med Portalen. Björn Lindberg gavs uppdraget att skapa en ”ruta” för dessa samtliga nätadresser och ge den en god form varefter alla ska lägga denna ruta på respektive hemsida.

Nätverksmötesdeltagarna visade stor enighet i svaren på frågan om engagemang för Portalen och för Nätverket. Alla vill ha kvar Nätverket, ingen krävde Portalens fortlevnad. Alf Carlsson frågade om det går att ha ett nätverk utan nät – Portalen – men det problemet löstes genom den ruta med allas nätadresser som beslutades.

Argumenten mot Portalen rörde i huvudsak den kraft som måste läggas på att hålla den levande; alla nätverksorganisationerna är ideella och har varken kompetens eller tid för det ganska mödosamma arbetet. För att hålla kvar Portalen krävs en mycket tydlig nyttoeffekt för medlemmarna. Den har ännu inte synts till.

Magnus Gröntoft, verksam i Nordiska ministerrådet, redogjorde för Hagdahlsakademien som han närstuderat, och som länge försökt definiera sin roll. Frågor som ställts: Vilket slags kompetens krävs för ledamöter i Hagdahlsakademien? Vilken balans ska finnas mellan kända personligheter och för akademien behövlig kompetens? Åtaganden, ambitioner, förväntningar? Socialt umgänge och ansvarsfördelning? Vad ska man satsa på?

En slutsats som Magnus Gröntoft dragit av sin studie är att ledamöternas nätverk är den viktigaste faktorn för att Hagdahlsakademien ska lyckas med sin verksamhet, att sprida kunskap om svensk husmanskost och om Charles Emile Hagdahl.

Publicitetens betydelse diskuteras. Magdalena Ribbing ifrågasatte värdet av publicitet i alla lägen. Magnus Gröntoft betonade att innan akademien delar ut sina priser ska den vara känd, annars blir priserna förminskade. Alf Carlsson underströk vikten av värdighet och prestige för de gastronomiska akademierna. Gun Karlsson påpekade att publiciteten hjälper vänföreningarna att få fler medlemmar. Björn Lindberg framhöll publicitetens betydelse för att akademiernas, sällskapens och vänföreningarnas pristagare ska uppmärksammas även utåt.

Magnus Gröntoft berättade om det samlade begreppet Ny nordisk mat. En tydlig förenkling av lagar och förordningar kan noteras beträffande livsmedlen. Nordisk mat betyder inte att alla de nordiska länderna måste saluföra varandras mat, ny nordisk mat är i Sverige svensk mat osv. Vissa områden är särskilt aktuella för Ny nordisk mat: barn och mat, hälsa och mat, och mat och representation. Jordbruksverket har 50 miljoner kronor till insatser i projektet Matlandet Sverige, och 110 miljoner kr till de tjugofyra länsstyrelserna i samma projekt.

Sven-Olle Olsson krävde ett paradigmskifte från teknik till smak och njutning beträffande maten: ”vi måste beskriva smak, lukt, känsel och deras estetik, till detta behövs tvärvetenskaplig forskning”. Grunden för luktens, smakens och känselns estetik samt upplevelserna och njutningen, glädjen eller avskyn för mat och måltider måste bearbetas vetenskapligt inom den filosofiska disciplinen estetik.  Magnus Gröntoft höll med: ”vi har lagt en fantastisk grund till säker mat och nu får vi lägga på gourmetaspekterna – vi ska visa världen att vi kan det!”

Magnus Gröntoft fick uppdraget att göra ett underlag för Nätverkets Stockholmsmöte i november, med tre frågor för respektive medlemsstyrelse att besvara. Detta kommer att utskickas till respektive Akademi och Vänförening.

De tre projekten eller skrivelserna:

 1. Vad är en Gastronomisk Akademi?
 2. Begrepp och definitioner inom gastronomin.
 3. Nätverkets framtid.

Dessa diskuterades och det beslöts att utkast skall föreläggas novembermötet 2010 i Stockholm. Arbetsgruppen är densamma som utsågs i Malmö och Sven-Olle Olsson är koordinator.

Därpå diskuterades olika företeelser inom nätverksramen; Sven-Olle Olsson meddelade att Danska gastronomiska akademien vill lämna nätverket av praktiska skäl. En tanke om att låta alla medlemmar medverka till att bedöma vägkrogar togs upp men lämnades snart. Efter ytterligare småprat om olika möjligheter till det fruktbart samarbete som ska förstärkas vid nästa möte den 12 & 13 november 2010 i Stockholm, dit Christina Möller hjärtligt inbjöd ledamöterna i Nätverket, avslutades mötet och ordföranden med flera begav sig hemåt.

Vid pennan                                               Justeras

Magdalena Ribbing                                  Sven-Olle R Olsson

25 mars 2010                                           9 april 2010

Publicerat i Protokoll | Kommentarer inaktiverade för GN prot. Stockholm 2010

Gn Prot 2009 Malmö

Nätverksmöte den 6-7 november 2009 mellan de nordiska gastronomiska akademierna och vänföreningarna

Datum: Fredag den 6 och lördag den 7 oktober 2009
Plats:     Årstiderna i Kockska Huset, Malmö

Närvarande:
Skåneländska Gastronomiska Akademien: Sven-Olle Olsson Inga-Lill Hall, Håkan Jönsson (även MA), Lennart Englesson, Torsten Andersson (även GA), Helmut Prössel, Ulla-Britt Lentelius, Maria Lennernäs, Sven-Olof Isacsson, Bengt Holgersson, Göran Tunhammar, Jan-Öjvind Swahn (även GA, MA, DGA).
Skåneländska Gastronomiska Akademiens Vänförening: Inger Stiltjestrand Svensson, Marie Pieplow.
Gastronomiska Akademien:  Gunnar Forsell, Torsten Andersson (även SGA), Jan-Öjvind Swahn (även SGA, MA, DGA)
Måltidsakademien: Håkan Jönsson (även SGA), Jan-Öjvind Swahn (även SGA, GA, DGA)
Gastronomiska Akademiens och Måltidsakademiens Vänförening: Katarina Wicksell
Hagdahlsakademien: Marie Lönneskog Hogstadius, Magnus Gröntoft
Västra Gastronomiska Akademin: Torbjörn Eliasson, Birgitta Rasmusson.
Västra Gastronomiska Akademins Vänförening: Totte Wiberg, Gun Karlsson, Tommy Bergstrand.
Danmarks Gastronomiska akademi: Jan Krag Jakobsen (även SGA).

Övriga: Carl Wachtmeister (Chaîne des Rôtisseurs) samt Lotta Törner (Skånes Livsmedelsakademi, lördagen)

1.    Välkomsthälsning och historisk tillbakablick. Ordförande Sven-Olle Olsson hälsade alla närvarande välkomna till detta det åttonde nätverksmötet och gjorde en historisk tillbakablick på tillkomsten och arbetet sedan Nätverkets bildande. Han poängterade vikten av att mötet diskuterar det fortsatta samarbetet och den ambitionsnivå akademierna vill ha på verksamheten.  Att kunna stadfästa en överenskommelse om den fortsatta verksamheten blir en av mötets viktigaste frågor.
2.    Dagordningens godkännande. Dagordningen godkändes av mötet.
3.    Föregående protokoll. Protokollet från Linköpingsmötet godkändes och lades därefter till handlingarna.
4.    Presentation av de olika Akademierna och Vänföreningarna.
Jan Krag Jakobsen presenterade den Danska gastronomiska akademi med 39 medlemmar. Akademien samlar ”Den danska gastronomiska intelligentian” och lägger stor vikt vid förmedlingsaspekterna och de flesta av medlemmarna har utmärkt sig genom att arbeta för bättre mat och bildat opinion i detta arbete. Arbetet med Måltidets hus som gick i stå för några år sedan, men har nu återuppstått på nytt i annat namn. En viktig del av akademiens verksamheter är att dela ut diplom och utmärkelser. För 40 år sedan utdelades ett diplom, idag finns det många fler kvalitetsproducenter och man delar därför ut runt 15 diplom per år. Akademien har utarbetat en ny upplaga av det gastronomiska lexikonet som kommer ut före jul.

Gunnar Forsell presenterade Gastronomiska Akademien som bildades 1958 och har 17 tallrikar. Akademien har två möten per år och delar ut utmärkelser. Symposier anordnas ungefär vartannat år, i år var temat mat och tillsatser, vilket dock fick ställas in p g a lågt deltagarantal.

Håkan Jönsson presenterade Måltidsakademien som bildades år 2000. Akademien ägnar sig främst åt forsknings- och utvecklingsfrågor. Akademien är idag huvudman för ett forskningsprogram som omsätter 12 miljoner och satsar för närvarande hårt på att utvidga programmet ytterligare. En annan viktig aktivitet är sammanställandet av Årets Måltidslitteratur och arrangemanget Kunskapsdagarna med Måltidsgalan som avhålls varje höst.

Katarina Wicksell presenterade Gastronomiska Akademiens och Måltidsakademiens vänförening med 600 medlemmar som framför allt arbetar med aktiviteter som restaurangbesök, resor, föredrag. 10-12 aktiviteter genomförs varje år. Ambitionen är att aktiviteterna skall ge ett visst överskott.

Sven-Olle Olsson presenterade Skåneländska Gastronomiska Akademien som funnits sedan 1992. Akademien verkar för att främja skåneländsk mat och matkultur. Det viktigaste årliga arrangemanget är årshögtiden som varje år samlar runt 200 gäster. Vid högtiden delas forskningspris och stipendier ut tillsammans med Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta, dessutom ett antal diplom och priser till personer, organisationer och verksamheter som på olika sätt gjort betydelsefulla insatser. Akademien genomför symposier och projekt, för närvarande pågår projektet Barn, mat och måltider som genomförs i fyra Malmöskolor, där eleverna i 5:e klass varje vecka får träffa välrenommerade kockar och andra experter som utbildar barnen i olika aspekter på mat och måltid. Maten och måltiden sätts in i ett helhetsperspektiv och lyfts in i olika ämnen och även tillsammans med skolmåltidspersonalen.

Inger Stiltjestrand Svensson presenterade Skåneländska Gastronomiska Akademiens Vänförening som har runt 300 medlemmar och varje år har olika aktiviteter med utfärder, middagar och kunskapshöjande aktiviteter. Vänföreningen delar varje år ut ett stipendium i samband med akademiens årshögtid. I år blev det Roy Blad som har utarbetat ett koncept för att skapa aptitliga menyer för äldre med tugg- och sväljsvårigheter. Inger presenterade även akademiens och vänföreningens gåva till mötesdeltagarna, Nils-Arvid Bringéus ”Den skånska smaken” och hoppades att deltagarna skulle få många gastronomiska upplevelser genom att ta del av boken.

Birgitta Rasmusson presenterade Västra Gastronomiska Akademien med 21 medlemmar representerande alla discipliner inom det gastronomiska området. Arbetet inriktas mycket på diplom och priser inom det gastronomiska området. Akademien var en pionjär på att lägga tydligt fokus på måltider för barn och äldre. Detta arbete har styrkt fältet i hela den Västra regionen och gett de prisade extra energi i sitt arbete. Akademien håller 3-4 möten per år med årshögtid på residenset varje år. Förra året hölls årshögtid på länsresidenset i Mariestad för att visa på regionens bredd. Akademien håller symposier och seminarier, senast om livsmedelshygien, och nya livsmedelslagen, ett arrangemang som blev mycket välbesökt.

Gun Karlsson presenterade Västra Gastronomiska Akademiens vänförening Det regionala kocklaget arrangerar en särskild middag för Vänföreningens medlemmar, vinprovningar, och Totte Wiberg berättade om aktiviteten Konst och vin, där fyra konstverk och viner väljs ut och sedan behandlas med samma terminologi. Även gåsamiddag arrangeras av Vänföreningen.

Marie Lönneskog Hovstadius presenterade Hagdahlsakademien, bildad 2002, med 14 ledamöter, varav den 14:e platsen är ettårig och roterar mellan förtjänta personligheter. I år är det Magnus Gröntoft från Nordiska Ministerrådet. Akademien delar ut priser och stipendier och ger ut böcker, senast praktverk om Hagdahl själv. Akademien saknar vänförening.

5.    Vad är en gastronomisk akademi och vänförening?
Sven-Olle Olsson presenterade sitt underlag vilket diskuterades av mötet. Gastronomibegreppet genomlystes och diskuterades av ledamöterna. Särskild vikt fästes vid att betona att gastronomi inte går att reducera till kokkonst eller matlagning utan också och kanske främst innefattar reflektionen kring allt som har med mat och måltid att göra. Frågan om akademiernas oberoende och därtill kopplat om representanter från näringen bör eller kan vara med i akademierna var en fråga där akademierna hade olika traditioner och uppfattningar. Begreppet matglädje efterlystes i dokumentet, liksom att akademier bör eftersträva en jämn köns- och åldersfördelning.

6. Förhandlingar inom akademierna och vänföreningarna

I Förhandling inom akademierna
a.    Projekt – Ny nordisk mat. Magnus Gröntoft presenterade Nordiska Ministerrådet och projektet Ny nordisk mat som omfattat c:a 25 miljoner kronor under 3 år och nu står inför en ny 5-årsperiod. Kombinationen av mat, hälsa, landsbygdsutveckling, näringslivsutveckling och innovation är grundvalarna bakom arbetet med Ny nordisk mat. I måndags hölls ett stort möte i Köpenhamn med stor entusiasm för att fortsätta verksamheten. Nordic Innovation Centre har haft mat som fokusområde vilket gick ihop med Ministerrådet. Förutom större projekt har även utåtriktad verksamhet med matambassadörer och utmärkelser bedrivits. Det finns ett initiativ om utformning av ett nordiskt läromedelsmaterial. Ett annat initiativ är visionen om ett Aptitum, ett centrum för måltidsautenticitet, i Grythyttan. De gastronomiska akademiernas arbete har hittills inte uppmärksammats inom det nordiska samarbetet. Mötet diskuterade möjliga utvecklingsområden, bl a råvaror och klimatförändringar. Diskuterades också akademiernas roll i sammanhanget, där de med tanke på bristande administrativa resurser främst kan ha en viktig roll med sina nätverk. Magnus Gröntoft påpekade att det finns plats för alla aktörer i arbetet med Ny Nordisk Mat och att akademierna bör kunna få en viktig plats i det arbetet. Diskuterades vidare begreppet autenticitet kring mat, livsmedel och måltider och utvecklingen inom både produktions- konsumtions- och medieleden.
b.    Nätverket i framtiden. Diskuterades nivån på framtida samarbete. Att samordna prisutdelning eller att dela ut ett gemensamt pris framfördes som förslag, alternativt att slå sig samman med andra aktörer för att öka synligheten. Den planerade årliga konferensen om Sverige som Matland kan vara ett sådant forum. Nätverksmötena var uppskattade inslag, men får inte komma för tätt. Inflationen i olika priser och utdelningar inom matområdet gör att det är mycket viktigt att samordna och reducera antalet priser om de skall få genomslag. Hur de gastronomiska akademierna kan bli en naturlig remissinstans och maktfaktor inom matområdet diskuterades och påpekades vikten att alla nordiska länder är med om Nätverket skall kunna bli en betydelsefull aktör inom gastronomin i Norden. Att formulera ett gemensamt manifest kan vara ett sätt att öka synlighet och inflytande. Beslöts att skapa en ny styrgrupp. Beslöts vidare att akademierna själva utser representant i denna styrgrupp med utgångspunken att dessa personer måste vilja och kunna lägga tid i ett sådant engagemang. Föreslogs att styrgruppen senare gemensamt skall uppvakta regeringen och äska medel för att skapa ett fungerande och aktivt kansli med hemsida.

II Förhandlingar inom Vänföreningarna
Vi fortsatte där vi slutade förra gången, med att diskutera en gemensam slottsturné. Marie hade funderat sedan sist och tyckte att vi skulle tona ner ambitionerna. Beslöts att vi skulle arrangera ett slottsbesök inom varje region, Vännerna i Stockholmstrakten, Skåneländska i Skåne och Västra i Västra Götaland. Det ska bli tre träffar under 2010 som är öppna för alla medlemmar i vänföreningarna. Tanken är att vi ska ha gemensam marknadsföring för de tre träffarna.

Vi diskuterade föreningarnas ekonomi, hur man tar betalt för sina arrangemang och hur man gör med företagsmedlemmar. Vi försöker lära av varandra, även om vi har helt olika sätt att ta betalt. Vi diskuterade också vad som är lyckade arrangemang. Alla kände att det
blivit svårare att locka folk till träffarna. Ofta får man förlita sig på den kärna av medlemmar som alltid kommer. Det som lockar mest är när man har kändisar på besök och träffar där medlemmarna själva får vara aktiva.
Minnesanteckningar av Totte Wiberg

7.    Föredrag
Föredrag av Göran Tunhammar ”Skånsk växtkraft”, Lotta Törner ”Skåne-navet för ett ledande livsmedelskluster”, Håkan Jönsson ”Forskning och högre utbildning inom Mat- och måltidsområdet i Skåne”, och Maria Lennernäs ”Vetenskap, kreativitet och hantverk – ett gastronomiprogram i förändring”, följt av gemensam frågestund.

8.    Avslutande förhandlingar
a.    inom akademierna, en nyckelfråga i framtiden för Nästa nätverksmöte Beslöts att acceptera den preliminära inbjudan till nästa möte 12-13 november 2010 i Stockholm.
b.    Internationella Gastronomiska Akademien Gunnar Forsell framförde ett erbjudande från den internationella gastronomiska akademien om att de nordiska länderna kan få gå med gemensamt och närvara vid mötet mån 25 januari 2010 och endast erlägga medlemsavgift för en akademi. Kostnaden ligger i storleksordningen 7-8000sek/år. Delegaterna får betala omkostnaderna själv. Numer finns möjligheter att kommunicera både på franska och engelska. Gunnar Forsell skickar ut kompletterande material. Mötet ställde sig positiva till erbjudandet, beslöts att intresserade akademier kontaktar Gunnar Forsell före 15 december.
c.    Vänföreningarna. Vänföreningarna har beslutat att ge möjlighet till ”slottsturné” med ett slott per deltagande region/län, se vidare 6 II.
d.    Portalen. Kalendariet måste skötas, akademierna skall skriva in sina arrangemang i kalendern. Om inte detta fungerar från 1 januari 2010 måste portalens existens ifrågasättas. Torbjörn Eliasson åtog sig att skicka ut användaruppgifter och lösenord på nytt till samtliga ansvariga i akademierna. Bloggfunktion kan läggas till portalen på ett enkelt sätt.
e.    Kommunikation. Webbredaktör med journalistiskt ursprung är en stor tillgång för akademierna och det påpekades att varje akademi behöver en webbredaktör och att det inte är hållbart att göra detta på ideell bas. Överlag är kommunikationsarbetet underutvecklat Nätverket, såväl som de enskilda akademierna, är att utveckla detta arbete. För att detta skall fungera måste tydliga och kommunicerbara mål definieras, både för Nätverket och för de enskilda akademierna. Ett dokument med definitioner skall utarbetas av presidiet.
f.    Presidiet. Beslöts att hålla möte för Nätverkets presidium 18 januari i Göteborg.

Malmö den 7 november 2009

Nätverksmötet inleddes med en skånsk sillalunch, se meny nedan, som ”Smaka på Skåne”, Ingar Nilsson, bjöd på. Rätterna hade tillagats av Årstiderna i Kockska huset och de presenterades av krögaren själv Wilhelm Pieplow, som också presenterade projektet ”Skånska matupplevelser”. Hans hustru Marie tog hand om dryckerna och allt annat praktiskt som var förknippat med mötet. Sven-Olle Olsson hälsade välkommen och gjorde en kort introduktion av projektet ”Smaka på Skåne” och dess historia, som sedan fullföljdes av IngaLill Hall, som var projektledare för projektets föregångare ”Maten i Skåne”.
Efter fredagens förhandlingar inbjöd landshövding Göran Tunhammar till traditionellt gammeldags gåsagille med svartsoppa, lutfisk, gåsstek, äppelkaka samt slutligen kaffe med spettkaka och konjak. Maten hade tillagats av elever från gastronomiutbildningen Högskolan Kristianstad.
Lördagens lunch gick i Hallands tecken. Det var organisationen Mathalland med Hans Bergsten i spetsen som bjöd på en trerätters lunch med halländska regionala råvaror. Menyn, se nedan, hade komponerats av Stefan Holmström och tillagats av Årstiderna under Wilhelm Pieplows ledning. Hans Bergsten hade innan lunchen presenterat Mathalland, dess organisation och arbete, och kompletterade Marie Pieplows beskrivning av rätterna med intressant information om de olika lokala producenterna.
Sammanfattningsvis vill jag framföra vårt varma tack till Göran Tunhammar, Ingar Nilsson, Hans Bergsten, Stefan Holmström, Marie och Wilhelm Pieplow för deras gästfrihet och för våra gemensamma måltider, trevlig stämning och andra praktiska detaljer. Allt detta bidrog starkt till att mötet blev mycket lyckat.
Sven-Olle R Olsson

PS Se lunchmenyer på nästa sida!

Publicerat i Protokoll | Kommentarer inaktiverade för Gn Prot 2009 Malmö

Gn prot Linköping 2009

Nätverket för de Gastronomiska akademierna i Norden och dess vänföreningar

PROTOKOLL
fört vid Nätverksmötet i Linköping den 6-7 mars 2009
Plats: Linköpings slott

Anmälda: Jan Krag Jacobsen, DGA & SGA, Thorsten Andersson, GA & SGA, Stephan Rössner GA & MA, Carl Jan Granqvist GA & MA, Christina Möller, MA, GMV & LS, Magdalena Ribbing, GMV & LS, Helen Tallius Myhrman, GMV, Sven-Olle Olsson; SGA & SGAV, Håkan Jönsson SGA & MA, Lennart Englesson  SGA, Marie Pieplow, SGAV, Gull-Britt Nilsson, SGAV, Birgitta Rasmusson, VGA, Torbjörn Eliasson, VGA, Gun Karlsson, VGAV, Tommy Bergstand, VGAV
Ledamöter från Hagdahlsakademien: Björn Eriksson, HA, Martin Lind, HA & GA, Marie Lönneskog Hogstadius, HA, Elisableth Lagerfelt, HA, Lasse Frisk, HA, Inga Wallenquist, HA, Johnny Ludvigsson, HA, Bengt Sandin, HA, Claes-Göran Österlund, HA

Välkomsthälsning
Preses för Hagdahlsakademien, landshövding Björn Eriksson, hälsade välkommen.

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Sven-Olle Olsson, SGA & SGAV, valdes till ordförande. Till sekreterare valdes Inga Wallenquist, HA.

Presentation av organisationerna, verksamheten och deltagarna
De sex närvarande akademierna och de tre vänföreningarna presenterades av sina respektive representanter.

Gastronomiska akademiens verksamhet har präglats av 50-årsjubileet av akademiens grundande 1958 och nästa år fyller kalendern 50 år. En bok om gastronomisk forskning har utgivits. Boken kan rekvireras kostnadsfritt av intresserade ledamöter i nätverkets övriga akademier.

GA är medlem i den Internationella gastronomiska akademien. Ett förslag som framfördes var att de Nordiska akademierna skulle betraktas som en enhet och möjligen skulle ha intresse av ett gemensamt medlemskap till en kostnad av cirka 8 000/år. Frågan är vad man får ut av ett medlemskap? Något beslut togs inte i ärendet utan frågan bordlades.

Gastronomiska akademiens vänförening är gemensam med Måltidsakademiens vänförening sedan 2006 och har tillsammans cirka 500 medlemmar. Ett problem för vänföreningarna är att de har haft stort medlemsbortfall under senare året, förmodligen beroende på medlemmarnas sparsamhet i kristider. Även Skåneländska gastronomiska akademiens vänförening med mellan 200 och 250 medlemmar har märkt stort tapp i medlemsantal. Aktuell frågeställning är hur föreningarna skall lyckas föryngra sig.
I motsats till övriga vänföreningar ökar medlemsantalet hos Västsvenska gastronomiska akademiens vänförening som för närvarande har cirka 180 medlemmar.

Val av styrelse/arbetsgrupp
Nätverkets styrelse/arbetsgrupp skall träffas minst ett par gånger per år och skall enligt tidigare beslut bestå av en representant från varje akademi.

Mötet beslöt enhälligt att välja Sven-Olle Olsson, SGA, till styrelsens ordförande.

Övriga ledamöter är Carl-Jan Granqvist, GA, Marie-Louise Danielsson Tham, MA och LS, Jan Krag Jacobsen, DGA, Torbjörn Eliasson, VGA och Marie Lönneskog Hogstadius för HA. Som representant för vänföreningarna valdes Gun Karlsson. Styrelsen kommer att ha sitt nästa möte i maj, förslagsvis i Mariestad den 14/5 eller i Göteborg den 15/5. Datum fastställs senare. Organisationerna uppmanades att se över om de vill ändra sina representanter i styrelsen. Besked önskas av Sven-Olle Olsson senast den 20 mars!

Sven-Olle Olsson meddelade att Nätverket kommer att inbjudas till Skåneländska gastronomiska akademien i gåsatid år 2009. Plats: Antingen i Malmö eller i Lund.

Fler akademier till Nätverket?

Frågan om kriterier för medlemskap i GastroNord togs upp. Huvudkriteriet för medlemskap är att akademien har ett brett intresseområde och inte är specialinriktad som exempelvis Lutfiskakademien med flera.

En svensk akademi med bred inriktning som inte anslutit sig till Nätverket är Norrländska gastronomiska akademien där landshövdingen i Jämtland Maggi Michaelsson är ordförande. Eldrimner i Jämtland nämndes också, men den är inte en gastronomisk akademi. Björn Eriksson åtog sig att kontakta Maggie Mikaelsson om intresse finns från Norrländska gastronomiska akademiens sida och Birgitta Rasmusson kontaktar Eldrimner. Även Christina Fjellström och Christina Möller har kontakter med personer inom dessa akademier liksom Sven-Olle med flera har med Kurt Genrup.

Arbetet att knyta akademier från övriga nordiska länder kommer att fortsättas. För att det skall lyckas måste Nätverket visa upp vad vi kan erbjuda och vilken nytta som finns i ett medlemskap. Tidigare har vi haft kontakt med en Gastronomernas förening i Finland, Eero Mäkelä och Marja-Lisa Ahjomaa, liksom vi har kontakt med Wenche Frölich i Norge. Hon har blivit inbjudan till samtliga träffar och känner väl till vår önskan om en Norsk gastronomiska akademi. Vi har också kontakt med islänningar, som vi bör kontakt igen omgående. En lämplig kontaktperson att länka samma de nordiska relationerna skulle kunna bli Magnus Gröntoft, projektsamordnare, New Nordic Food, bosatt inom Hagdahlsakademiens verksamhetsområde.

Portalen

Tanken är att sekreterare eller IT-ansvarig inom akademier och vänföreningar skall ha access till Portalen och lägga in uppgifter. Syftet med Portalen är dels att visa att vi finns, dels skapa en möjlighet till intern kommunikation.

Förslaget att bygga ut Portalen med en bredare, populär hemsida med recept, information om vad som händer inom gastronomin och dylikt skulle kräva en webbmaster och/eller redaktör, vilket mötet ansåg orealistiskt att genomföra.

Kalendern är viktig att satsa på. Här kan akademierna lägga in sina aktiviteter och program så att medlemmar kan besöka andra akademiers och vänföreningars öppna möten i mån av plats. Kalendern får också funktionen att onödiga programkollisioner kan undvikas, såväl tidsmässigt som ämnesmässigt.

Fastslogs att Portalens funktioner kan bli till nytta för vänföreningarna och dess överlevnad. Ett brev bör därför sändas ut till samtliga medlemmar i vänföreningar och akademier om att Portalen finns. Mötet beslöt att ge Magdalena Ribbing i uppdrag att utforma detta brev.

Nätverksmöte dag 2, den 7 mars 2009
Plats: Östgötarummet på Länsmuseet i Linköping

Summering av gårdagens beslut och diskussioner

Vänföreningarna: Utöver beslut om att sända informationsbrev om Portalen till vänföreningarnas medlemmar för att uppmuntra besök i andra akademier och vänföreningar diskuterades olika samarbetsprojekt, bland annat en ”Gastronomsk slottsturné 2010”, ett arrangemang som sträcker sig från Sörmland i norr till Skåne i söder.
Värvningsmöten för att få nya medlemmar till vänföreningarna och informationsfolder var andra frågor som tagits upp. Det är viktigt att ha en öppen attityd inom de olika organisationerna.

Akademierna: Inflation i diplom och pris kan bli ett problem. Strängare kriterier och färre utmärkelser efterlystes. Inställningen till priser och diplom skiljer sig när de ses ur Stockholmsperspektiv och ur lokal synvinkel. Den regionala uppmärksamheten är värdefull för många diplommottagare. Att samma pristagare får flera utmärkelser samtidigt ansågs kunna motverkas genom att namnlistorna läggs ut i nätverket.

Frågan om medlemskap i den internationella gastronomiska akademien som ajournerades under gårdagen togs upp igen och möjligheten att vara ”korresponderande medlem” diskuterades. Mötet beslöt att hänskjuta frågan till styrelsens möte i maj.
”Matens kvalitet” diskuterades som begrepp och Christina Möller delade ut KSLA’s skrift, som förklarar de olika komponenterna i detta komplicerade begrepp. Stephan Rössner och Thorsten Andersson informerade också om Gastronomiska Akademiens kommande symposiesatsning i oktober månad på Läkaresällskapet i Stockholm där man skall bemöta och diskutera påståenden i Mats-Eric Nilssons båda böcker: ”Den hemlige kocken och Äkta vara”.

Nätverkets framtid

Projektet Ny nordisk mat, matkvalité och forskning kring inhemsk livsmedelsproduktion diskuterades ur olika synvinklar:
• Det är pengarna som styr var råvarorna kommer ifrån. Hoppet är att konsumenterna efterlyser lokalt odlat och frågar var livsmedlen kommer ifrån.
• Misslyckas vi att få gehör måste vi söka kockarnas stöd för att gå vidare i arbetet.
• Frågan är om det är akademiernas uppgift att vara forskningsdrivande eller om vi skall bedriva lobbyverksamhet.
• Akademierna kan syssla med att främja gastronomin, användningen av bra råvaror, utveckla smakerna, skapa möten genom symposier och på så vis sprida tankarna.
• Akademierna kan lobba för ”Matlandet Sverige” genom att föra en dialog med jordbruksministern. Detta skulle kunna bli den nya styrelsens uppgift.
• Det är också viktigt att finna ett tydligare fokus, ett nordiskt fokus. Akademierna måste samla sig till en gemensam aktion. Ett nordiskt nätverk kan ju inte bara bestå av två länder.
Det är viktigt att inte begränsa sig enbart till Sverige utan att det blir en aktion för ett ”Nordic Foodland” riktad till alla de nordiska ländernas jordbruksdepartement.
• Diskussionen återknöt till den tidigare problematiken att vi måste anstränga oss att få med de andra nordiska länderna. Även det blir den nya styrelsens uppgift.

De akademiledamöter som har kontakter med andra ländernas potentiella intressenter får i uppdrag att sända namn och kontaktuppgifter på dessa via mejl till Sven-Olle Olsson innan styrelsens maj-möte.

Linköping den 8 mars 2009

Sven-Olle Olsson            Inga Wallenquist
Ordförande                sekreterare

Anteckningar från vänföreningarna vid Nätverksmötet i Linköping 6-7 mars 2009

Fredag 6 mars på eftermiddagen samlades vänföreningarnas representanter till ett separat möte, enligt tidigare mönster.
Denna gång deltog från Skåneländska Gastronomiska Akademiens Vänförening Marie Pieplow och Gull-Britt Nilsson, från Västsvenska Gastronomiska Akademiens vänförening Gun Karlsson, Totte Wiberg och Tommy Bergstrand samt från Gastronomiska Akademiens och Måltidsakademiens Vänner undertecknad.
Mötet blev konstruktivt och lyckat.
Representant:
Vänföreningsmötet utsåg Gun Karlsson, Västsvenska Gastronomiska Akademiens vänförenings ordförande, till vänföreningarnas representant i den styrelse som utsetts till Nätverket under ordförandeskap av Sven-Olle R. Olsson.

Medlemsvärvning:
Skåneländska och GMV har förlorat medlemmar medan Västsvenska har ökat med ett trettiotal. Gun Karlsson förklarade detta med att Västsvenska har sitt årsmöte förlagt till en sponsrad mattillverkare, såsom en korvfabrikant eller sillfabrik som då bjuder på något ät- och drickbart vilket gör mötet helt gratis för alla som är med; medlemmarna i föreningen erbjuds att ta med sig vänner som då ofta också blir medlemmar.
En broschyr av enkelt slag med inbetalningskort bidrar till att skaffa medlemmar enligt samtligas erfarenhet. Arrangemang med kunskapsinriktning är tilldragande, liksom en blandning av billigt och dyrt.

Portalen:
Sekreteraren eller annan utsedd person i respektive förening har som uppdrag att uppdatera Portalens information om föreningens arrangemang. Det sker genom att med hjälp av givet lösenord gå in i Kalendarium på www.akademier.se och fylla på respektive ta bort informationen.
Vänföreningsmötet enades om att medlemmarna måste informeras om att möjlighet att delta i varje annan medlemsförenings möten föreligger. Därför ska ett kort meddelande sändas till varje medlem i varje vänförening och sammanslutning ansluten till nätverket. Detta meddelande formulerades under mötet för godkännande av akademierna, vilket också skedde. Meddelandet kan ges den form varje förening önskar men bör på nätet eller i pappersutskick under denna vår nå varje medlem.

Gemensam aktivitet:
Mötet enades om att i denna gemenskapsanda försöka samordna en aktivitet under våren 2010 i form av en gastronomisk slottsturné där deltagarna ska kunna gå på och av underhand som turnén pågår, om de inte vill delta i hela rundan, som avses börja i Mellansverige och fortsätta till Västsverige och Skåne. Exempel på gastronomiska slott är Svartsjö utanför Stockholm och Tjolöholm utanför Göteborg; Skåne är späckat av slott med matkvalitet, såsom Sofiero. Detta stora arrangemang kräver mycket och god planering, vilket måste ske tidigt i höst.
Magdalena Ribbing
GMVSocialt progran:
FREDAG
Samling kl 12 Linköpings slott
Östgötsk smakpalett med Louise Alenbrand, Östgötamat, med välkomsthälsning av Landshövding Björn Eriksson
Meny:
Linköpings stad: Klart vatten
Millingstorp: Runöl
Boxholms Mejeri AB; Boxholms Årgångsost
Café Gyllens : Dinkelsnack
Rimforsa Strands : Stav av blåbärsmarmelad
Brostorps Hemlagade: Grönmögelost
Hargodlarnas: Hetta marmelad
Eklunds Chark AB: Spickekorv på tunna skivor av fikonbröd från Slåttergubben
Kinda Gurka AB: Vit snabbsaltad gurka
Vätternblomman Trädgårdsmästeri: Skott & småblad
Smultronbodaprodukter: Lammstradivarius med örtkräm
Finnö Fisk: Kallrökt lax med hovsenapsås av Hovsenap & champagnesenap, Sänkdalens rapsolja
Östergötlands Potatisodlarförening: Biskopsbergas Sparrispotatis med grönärtpurékräm
Kaffe med Norell´s Hembageris: Pepparkaksskorpa

Middag med underhållning av ”Charles Emil Hagdahl” kl 19 hos Landshövding Björn Eriksson på Linköpings slott
Meny:
Kräftlasagne
La Gascogne par Alain Brumont, Gros Manseng-Sauvignon 2007
Blue Nun Light
*
Hjortytterfilé från Stein-Mården med rosépepparsås och hasselbackspotatis Gröna bönor och sallad
Torres Gran Sangre de Toro
St Regis
*
Mandelflarnskorg med hallonparfait
Offley Cachucha
Cider
*
Kaffe med avec

LÖRDAG
Samling kl 9 i Östgötarummet på Länsmuseet
Miniseminarier om Hagdahls 200-års jubileumsbok och visning av ny film om Hagdahl

Lunch på Hagdahls kök kl 12 (restaurangen på Länsmuseet)

Avslutning

Publicerat i Protokoll | Kommentarer inaktiverade för Gn prot Linköping 2009